Om oss

ipa logo

IPA Finska sektionen grundades 18.12.1959 och godkändes som medlem av den internationella organisationen International Police Association (IPA) i Paris år 1961.

Stadgarna för IPA Finska sektionen följer i stort de internationella
men nationell lagstiftning beaktas.

Styrelsen:
- president och 12-18 medlemmar, för närvarande 16 (2013), med personliga suppleanter
- mandatperiod 3 år
- utses så att de så täckande som möjligt representerar medlemskåren (i första hand ordföranden för regionerna)
- styrelsen utser en generalsekreterare samt en kassör

Årsmötet väljer 3 vicepresidenter – valbara är styrelsemedlemmarna.

IPA Finska sektionen har ett arbetsutskott som verkställer de olika utskottens och styrelsens beslut.
Arbetsutskottet består nu av presidenten, vicepresidenterna, generalsekreteraren och kassören.

I enlighet med det internationella IPA har IPA Finska sektionen utskott, för vilka vicepresidenterna är ordföranden.

IPA Finska sektionen:
President Jari Kinnunen
1. vicepresident Jorma Niemi, Yrke kommittén
2. vicepresident Timo Suikkari, Kulttuurkomittén
3. vicepresident Teppo Hämäläinen, Sociala kommittén
Generalsekreterare Miia Keso
Kassör och medlemsärenden 
Chefredaktör Kauko Kuismin