Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION -SUOMEN OSASTO RY (myöh. lyhenne IPA SO)
Yhteystiedot:
PL 240, 00131 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: May-Len Asikainen
Yhteystiedot: c/o Keskusrikospoliisi, PL 285, 01370 VANTAA
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 2393064

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri. Jäsenrekisteristä on laadittu oma tarkempi seloste, joka sisältää jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ylläpitäminen, jäsentiedotus, jäsenlaskutus ja jäsenlehden postitus. Käsittelyn peruste: henkilön itsensä antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten osoite- ja muut yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten jäsensopimuksen teon yhteydessä ilmoittamat sekä heidän itse päivittämänsä tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisteritietoja siirretään niiden jäsenten osalta, jotka ovat hakeneet IPA SO:n kautta osallistuakseen veljesjärjestön koulutukseen, seminaariin, kokoukseen tai muuhun sellaiseen tilaisuuteen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella ja joita tietoja tilaisuuden järjestäjä tarvitsee ja jäsen itse suostuu antamaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston osalta:
Tietoja tulostetaan vain satunnaisesti. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukituksien ja muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt ja IPA SO:n alaosastoissa oman alaosastonsa jäsenasioista vastaavat henkilöt.

Tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot:
Tietoja säilytetään teknisesti salasanalla suojattuna. Tietojärjestelmän palveluntuottaja on esitetty jäsenrekisteriselosteessa.

Jäsentietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tähän on myös jokaisella jäsenellä jatkuva mahdollisuus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
13. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tietonsa poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.