Ammattivaliokunta

poliisiauto

  • seuraa mm. rikollisuuden kehitystä ja ehkäisyä jäsenmaissa
  • seuraa poliisin toimintaa ja toimintatapoja
  • poliisin työvälineitä
  • poliisin imagoa
  • vuosiraportin tekeminen

Pj. Jorma Niemi