Mikä on IPA

founder2MOTTO: SERVO PER AMIKECO, eli ystävänpalvelus

Kansainvälinen ystävyys- ja kulttuurijärjestö
Perustaja ylikonstaapeli Arthur Troop, Englanti, v.1950
Jäsenmaita 66, jäseniä yli 420 000

IPAN LUONNE
IPA on itsenäinen, aatteellinen ja puolueeton. Sen jäsenet ovat tasa-arvoisia arvoasteikkoon, sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen tai uskontoon nähden.
IPA ei osallistu kv. tai kansalliseen politiikkaan, uskonnollisiin, rodullisiin tai kielellisiin ristiriitoihin, varsinaiseen ammattiyhdistystoimintaan eikä julkiseen keskusteluun näistä asioista.
IPA edistää jäsentensä kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita ja vastavuoroista avunantoa sosiaalisten palvelujen alueella.
IPAn tehtävänä on myös edistää mahdollisuuksiensa rajoissa ihmisten ja kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, ystävyyttä ja maailman rauhaa.
IPA on YK:n ja Euroopan neuvoston asiantuntijataho poliisitoimeen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa löydät https://www.ipa-international.org/

pdfIPA_Docs_Compilation_2021-2022_E.pdf

IPA facts 2021