Meistä

ipa logo

IPA Suomen osasto on perustettu 18.12.1959 ja hyväksytty kansainvälisen IPAn jäseneksi Pariisissa v. 1961 olleessa ylimääräisessä kokouksessa.

IPA Suomen osaston säännöt noudattavat kansainvälisiä sääntöjä huomioonottaen kuitenkin kansallisen lainsäädännön.

IPA Suomen osaston hallitus muodostuu tällä hetkellä presidentistä ja 16 hallituksen varsinaisesta jäsenestä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäseninä ovat alaosastojen puheenjohtajat.

Vuosikokous on valinnut hallituksen jäsenistä I ja II varapresidentin. Lisäksi yhdistyksellä on pääsihteeri ja taloudenhoitaja.

IPA Suomen osastolla on työvaliokunta. joka toimeenpanee valiokuntien lisäksi hallituksen päätökset.
Varsinaisen työvaliokunnan muodostaa tällä hetkellä presidentti, varapresidentit, pääsihteeri, taloudenhoitaja.

Kansainväliseen tapaan IPA Suomen osastolla on kansalliset komissiot eli 3-4 jäseniset valiokunnat, joiden puheenjohtajina toimivat varapresidentit.  

Suomen osaston presidentti: Mikko Värri
I varapresidentti: Jorma Niemi, ammatillinen valiokunta 
II varapresidentti: Pekka Alamommo, sosiaali ja kulttuurivaliokunta
Pääsihteeri: Miia Keso
Taloudenhoitaja: Maarit Oksanen

Lue meidan historiasta täältä.