Pressan palsta

Alkavan kesän lämpöinen tervehdys teille IPA -ystävät. Tätä kirjoitettaessa odotamme vielä hallituksen päätöstä valmiuslain mahdollisesta kumoamisesta ja matkustusrajoitusten lieventämisestä. Toukokuun alussa annetulla asetuksella valmiuslain mukaista toimivaltuuksien käyttöä päätettiin jatkaa 30.6.2020 saakka. Päätöksellä pyrittiin osaltaan varmistamaan työnantajille riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana.

Pandemialla on ollut valtavia maailmanlaajuisia vaikutuksia. Viruksen leviämisen myötä maat eristäytymisensä ja kansalaistensa suojaamisen perusteella alkoivat sulkea rajojaan. IPA -toiminnassakin tärkeässä roolissa oleva matkustaminen tyystin tyrehtyi ja kv. yhteydenpitoa on hoidettu sähköisin välinein. IPA:n kansainvälinen hallitus päätti perua kokonaan vuoden 2020 maailmankongressin. Samoin peruttiin kevään Nordic – Baltic -kokous.

Koronavirusepidemian johdosta käyttöön otettu valmiuslaki on täällä kotimaassa vaikuttanut kaikkien kansalaisten elämään merkittävällä tavalla. Seniorikansalaisia ja muita riskiryhmiin kuuluvia on pyritty suojelemaan vapaaehtoisella eristyksellä ja vierailurajoituksien asettamisella. IPA Suomen osastossa ensimmäinen koronaviruksen johdosta tehty päätös oli sulkea IPA-Maja. Maja oli kevään sesonkiaikaan varattu viimeistä huonetta myöten, mutta kaikki varaukset jouduttiin perumaan. Tällä päätöksellä oli sekä sosiaalisia että taloudellisia vaikutuksia.

IPA Suomen osaston hallitus kokoontui 28.5.2020 ensimmäistä kertaa ”virtuaalikokoukseen” – kokous järjestettiin Teams-yhteydellä. Tärkeimpiä hallituksen kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat yhdistyksen talouden sopeuttaminen ja päivitetyn talousarvion saattaminen hallitukselle tiedoksi. Muutoksia on tehty IPA-Majan tuottojen ja
kulujen, kansainvälisen toiminnan, vuosikokousten kulujen, puheenjohtajan käyttövarojen ja jäsenrekisterin osalta. Hallitus päätti työvaliokunnan ehdotuksesta, että vuoden 2020 vuosikokousta ei järjestetä. Keskustelujen jälkeen päätettiin, että IPA Archipelago järjestää vuoden 2021 vuosikokouksen.

Yhdistyksen puheenjohtajan tarkastelukulmasta katsottuna hallituksen kokouksen keskeisimmät päätökset taloudellisen tilanteen vakauttamisen ohella olivat jäsenrekisterin ylläpidon 2020 -luvulle päivittämisen selvittämistoimeksianto ja IPA-Majan kunnostus- ja ylläpitoon tehdyt kirjaukset. IPA-Maja päätettiin avata omatoimisille IPA-jäsenille 1.6.2020 lukien niin, että maja suljetaan remontin ajaksi 1. – 31.8. Elokuun aikana rakennuksessa toteutetaan merkittävä työ, majan ilmanvaihdon uudistaminen. Siitäkin me selviämme.

Jari Kinnunen, presidentti, IPA SO.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

  • Uusi presidentti

    Uusi presidentti

    Vuosikokous valitsi IPA Suomen osaston uudeksi presidentiksi Jari Kinnusen. Jari Liimatta on nyt meidän kunniapresidentti.
  • IPA SO:n presidentti tapasi poliisiylijohtajan

    IPA SO:n presidentti tapasi poliisiylijohtajan

    Presidentti Jari Liimatta tapasi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen 21.03.2016 iltapäivällä Poliisihallituksessa Helsingissä.