Kokouskutsu!

IPA Suomen osasto ry:n yhdistyksen kokous järjestetään 18.11.2020 klo 17.00

Kokouksessa käsitellään kaikki yhdistyksen sääntöjen 13 §:n määräämät asiat.
Kokous järjestetään niin sanottuna hybridi-/etäkokouksena.
Kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 3.11.2020 oman alaosaston puheenjohtajalle tai sihteerille.

IPA Suomen osasto ry

hybrid meeting

Aiheeseen liittyvät artikkelit