Ympäristörikos -seminaari Gimbornissa täytti odotukset

Schloss Gimborn

IPAn maineikkaassa koulutuskeskuksessa Saksassa järjestettiin 5-8.6.2018 IPA Suomen osasto Ry aloitteesta ympäristörikosaiheinen ammatillinen seminaari.

Seminaarin osallistui 11 luennoitsijan lisäksi 25 ympäristörikosten parissa työskentelevää alan ammattilaista Suomesta ja seitsemästä muun Euroopan maan poliisista, syyttäjälaitoksesta, tullista ja eri ympäristöviranomaistahoista sekä alan tutkimuksen parista. Suomalaisten aloitteesta järjestetty ammatillinen seminaari oli lajissaan ensimmäinen.

Historiallinen seminaari vietettiin upeissa puitteissa

Gimbornin linnan historia on pitkä, vaiheikas ja värikäs. Linna on rakennettu jo keski-ajalla. Sittemmin 30-vuotisessa sodassa linna siirtyi vuonna 1630 ruotsalaisten haltuun ja toimi kuninkaallisen armeijan pääesikuntana. Ranskalaiset miehittivät 1920-luvun alkupuolella linnaa ja muuta Ruhrin aluetta. Linna toimi ranskalaisten pääesikuntana. II maailmansodassa sodan loppupuolella linna toimi saksalaisten sotilassairaalana, jonka amerikkalaiset miehittivät sodan lopulla. IPA hankki paikan vuonna 1969 ja sittemmin se on kunnostettu nykyaikaiseksi koulutuskeskukseksi. Ensikertalaisena voi todeta linnan ympäristöineen olevan poikkeuksellinen kokonaisuus, joka on itse koettava.

Seminaarin ajankohtaan osui seminaarin kannalta loistavat sääolosuhteet. Edellisen viikon poikkeukselliset sateet ja tulvat olivat väistyneet. Pääosin aurinkoinen viikko mahdollisti osallistujien tutustumisen linnan lähialueen luontoon ja maaseutumiljööseen. Keskuksen sijainti rauhallisella maaseudulla Marienheidessa noin 30 km päässä Kölnin kaupungista avasi hyvän tilaisuuden osallistujille tehdä päivittäisen reippailun jalkaisin tai pyöräillen. Linnan uusittu hyvin varusteltu kuntosali saunatiloineen oli seminaarilaisten ahkerassa käytössä.

 

Luennoitsijat ympäristörikostorjunnan huippuja, ympäristörikollisuus halutaan saada kuriin

TOP 10 D.Aires strategia policy cycles BTapahtuman luennoitsijoina oli ympäristörikostorjunnan suomalaisia ja myös kansainvälisiä johtavia asiantuntijoita ympäri Eurooppaa. Seminaarin sisältö koostui ympäristörikosten taktisen ja teknisen tutkinnan eri osa-alueista sekä viranomaisyhteistyöstä ympäristörikostutkinnassa. Päivien aikana esiteltiin alaan liittyviä operatiivisia käytäntöjä, kehittyviä rikostutkintamenetelmiä, alan kehitys- ja tutkimushankkeita sekä ympäristörikostorjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteistyötä ja useita eri maiden rikos- ja oikeustapauksia. Päivien aikana kävi selväksi, että ympäristöön kohdistuvien uhkakuvien voimistuessa ympäristörikollisuuden paljastaminen ja rikosten torjunta on noussut entistä tärkeämmäksi osaksi poliisin, tullin ja muiden viranomaisten työtä.

Saimme järjestäjinä olla ylpeitä, että niin Suomen kuin myös naapurimaamme syyttäjien aivan terävin ympäristörikososaamisen kärki oli lähtenyt mukaan luennoitsijoiksi. Mainittakoon tässä yhteydessä nimet Kristina Persson Ruotsista, Heidi Nummela ja Leila Suvantola. Rikostekniikan ja taktisentutkinnan vastaavia osaajia edustivat muun muassa Niina Viitala ja Jari Kinnunen. Yhteisiä kokemuksia ja osaamista jaettiin avoimesti myös yhdessä illan vapaamuotoisissa keskusteluissa tutkijoiden ja syyttäjien kesken. Moni seminaarimme osallistuja olikin kartuttanut kokemustaan kansallisesti isoimmilta ympäristöjutuiltamme, kuten vaikkapa Talvivaara, Birdie- ja Lokapojat tutkinta. Verkostoitumista ja ammatillisen tiedon jalostamista antoisimmillaan.

Ympäristörikostorjunnan merkitystä kirkasti omassa esityksessään Ranskalainen Davis Aires, joka toimii OCLAESP:n Euroopan projektien tiimijohtajana. Hän kertoi, että vakavat ympäristörikokset on asetettu EU:ssa tänä vuonna ensimmäisen kerran strategisesti TOP 10 -listalle muiden vakavien rikoslajien rinnalle. Haasteet ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna varsin samanlaisia EU alueen maissa. Vaaditaan ponnekasta työtä, jotta ympäristörikollisuus saadaan paremmin hallintaan ja siihen kohdistuva rikostorjuntatyö kehittymään. Tullin edustajana seminaarissa esitelmän pitänyt Tommy Lundberg kertoi heillä tehdyn samansuuntaista priorisointia, ympäristörikostorjunta on nostettu huumerikosten rinnalle ja kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt eri muodoissa tehdyissä operaatiossa (mm. JIT, Envicrime, EMBACT).

Vierailupäivänä Lindlarissa ja Dusseldorfissa aurinkoisissa tunnelmissa

Lindlar seminaarin osallistujatVierailupäivän ohjelma oli jaettu kahteen osioon. Aamupäivällä vierailtiin Lindlarissa vapaa-ajan käyttöön valjastetulla maantäyttö alueella. Alueella tehdään ansiokasta tutkimustoimintaa kierrätyksen kehittämiseksi ja jätteiden käsittely prosessien kehittämiseksi. Kierrätys on Saksassakin ajankohtainen kehityskohde koko taloutta ajatellen, jätteitä kertyy kertakäyttötavaran muodossa noin 10 bilj/tonnia ja edelleen vain noin 10% tästä onnistutaan kierrättämään. Lindlar antaa opetusta kierrätyksestä peruskouluikäisistä lähtien aina korkeakouluopintoihin saakka eri tieteen aloilla kuten esim. kemiassa.

Iltapäivä osuuden vierailukäynti suuntautui Düsseldorfiin osavaltion poliisiin. Paikallisen yksikön ympäristörikostutkinnasta vastaava tutkinnanjohtaja esitteli osavaltion nykytilanteen ympäristörikosten tutkintaa ja -paljastamista sekä laajemmin 18 milj. asukkaan liittovaltion tilannetta. Esityksestä kävi varsin selväksi ympäristörikollisuuden, politiikan ja korruption kytkösten olevan ehkä jopa yllättävän vahvoja vaikeuttaen rikosten paljastumista sekä tutkintaa. Voikin todeta Saksassa haasteiden olevan varsin yhteneviä kuin muualla EU alueella. Asiat vaativat kehittyäkseen heilläkin ankaraa työtä, jotta ympäristörikollisuus saadaan paremmin hallintaan.

Dusseldorfissa ehdittiin tutustua myös nähtävyyksiin ja saksalaiseen ruoka- ja olutkulttuuriin yhteisen päivällisen merkeissä. Vilkkaan kaupungin keskustasta isäntien hyväksi entuudestaan tietämän ravintolan annoskoko ei jättänyt ketään nälkäiseksi ja saksalainen olutkin saatiin alas palanpainikkeena.

Tapahtuma saamassa jatkoa syksyllä 2019

2018 06 05 13.33.35IPA Gimborn koulutuskeskuksen edustajat; kurssikeskuksen johtaja Rene Kauffman, seminaarin saksalainen vastaava tohtori Peter Leßmann-Faust ja seminaarin vastuuhenkilöihin kuulunut, rikosylikomisario evp. Georg W. Kipper kiittelivät suomalaisia vuolaasti järjestelyistä. Osallistujilta saatu välitön palaute oli iloksemme erittäin positiivista seminaarin sisällön kuin seminaaripaikankin osalta. Kurssikeskuksen johto esittikin jo paikan päällä seminaarin päätöspäivänä pyynnön, että suomalaiset järjestäisivät jatkoa onnistuneelle tapahtumalle.

Ensi vuoden syksylle onkin jo varattu tapahtuman ajankohdaksi 2-6.9.2019. Seminaaria tullaan kehittämään edelleen saadun palautteen myötä ja aiheet valitaan tukemaan monipuolisesti ammatillista osaamista ja viranomaisten yhteistyötä tukemaan alustavasti otsikolla "Environmental Crimes - illegal profits and cross-border criminality -examplary cases and best practise studies in fighting this criminality". Jos työskentelet ympäristörikosten parissa ja kiinnostuit jo nyt tapahtumasta, laita ajankohta ylös kalenteriin. Seuraa kotisivun tapahtumia tai ota yhteyttä suoraan allekirjoittaneisiin.

IPA Suomen osasto kiittää lämpimästi mukana olleiden osallistujien työnantajana toimivia poliisilaitoksia ja muita viranomaisyksiköitä, jotka tukivat edustajiensa seminaariin osallistumista. Kiitos kuuluu myös Poliisiammattikorkeakoululle, lehtori Kari Koppaselle ja tutkimusyksikön ansiokasta tukea antaneelle tutkimusryhmälle.

Jorma Niemi ja Tomi Lehtinen
seminaarin vastuujärjestäjät, IPA Suomen osasto Ry, ammatillinen valiokunta

Pin It