IPA Suomen osaston järjestämästä IEC -kokouksesta 40 vuotta

Vuoden 1978 IEC -kokous ja ystävyysviikko oli IPA Suomen osaston todellinen voimanponnistus ja erinomainen näyttö suomalaisesta järjestelykyvystä ja osaamisesta virallisen moton Servo per Amikeco ilmapiirissä ja hengessä.

Tapahtumassa oli osallistujia 25 eri maasta ja ulkomaisia vieraita kaikkiaan yli 400.
IPA Suomen osasto ry välittää parhaimmat kiitokset kaikille järjestelyihin ja tilaisuuksiin osallistuneille.

Servo per Amikeco