HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2016

1. KOTIMAAN TOIMINTA

1.1 Yhdistyksen vuosikokous

IPA Suomen osasto ry:n vuosikokous järjestettiin Turussa Radisson Blu Marina Palace hotellissa 2.4.2016. Kokousjärjestelyistä vastasi 45 vuotta täyttävä IPA Aura. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Koski. Sihteereiksi valittiin Jaana Sola ja Tommi Wahlroos. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Simo Savioja ja Jan Storing ja ääntenlaskijoiksi Bengt Lagerroos ja Seppo Nikkarla

Paikalla oli 95 jäsentä, joilla oli 172 valtakirjaa eli yhteensä 274 jäsentä oli edustettuna.

Yhdistyksen pitkäaikaisen presidentin Jari Liimatan avauspuheenvuoro:
"Tällä kertaa vuosikokouksen päätettävissä asioissa on normaalin vuosikokousrutiinin lisäksi merkittävä lisäpäätös, nimittäin yhdistyksen uuden puheenjohtajan, presidentin valinta ehdokkaiden joukosta. Neljä 3-vuotiskautta on pitkä aika yhdelle henkilölle minkä tahansa yhdistyksen johdossa. Luopumispäätökseni oli tällä kertaa varsin helppo ja siinä ajattelin niin yhdistystä, sen toimintaa, teitä kaikkia ja samalla myös itseäni. Vaikka on olut hienoa olla vetämässä kansainvälisen järjestön kansallista osastoa on tunnustettava se tosiasia, että aika ajoin yhdistyksen johtoa on hyvä vaihtaa. Uskon, että uudella nyt valittavalla puheenjohtajalla on aina annettavaa, uusi ajatuksia uusin tuulin. Ennen kuin siihen saakka päästään haluan kuitenkin hiukkasen muistella mennyttä 12 vuotta IPA Suomen Osaston johdossa ja niitä varsinkin omasta mielestäni varsin onnistuneita ja meitä kaikkia hyödyttäneitä ja yhdistyksemme tunnettavuutta kohentaneita tapahtuma johtokauteni aikana.

 • IPA Poliisiuutiset. Lehden kustannussopimus ja sen aikaansaaminen ja uudet jatkosopimukset.
 • IPA Suomen Osasto ry 50 vuotta Turussa. Merkittävä kv. tilaisuus.
 • Aktiivinen kv. yhteistyö WC, NBM, CEEC, NEF, IYG.
 • Kv. nuorisotapaaminen IYG Suomessa.
 • IPA-majan remontit, talkoot ja päivystysringin perustaminen ja pyörittäminen Ylläksellä.
 • IPA Suomen Osaston edustajan Eija Aspholmin saaminen kv. komissioon vuosiksi.
 • Toiminnan ja talouden vakauttaminen jäsenmaksun korotuksen myötä 25 euroon.

Paljon on vuosien varrella tehty, mutta aina on myös kehitettävää ja huolestumisen aiheita. On valitettavaa, että joissakin alaosastoissa toiminta on juurtunut varsin minimaaliseksi. Toivon, että kohta valittava uusi hallitus uusin johtohenkilöin voisi paneutua entistä enemmän siihen, että yhdistyksemme jäsenmäärä saataisiin takaisin noususuhdanteeseen. Tämä edellyttää varmasti koviakin uudistuksia, jopa alaosastojen yhdistämistä, mutta myös oikeiden, toimintaan sitoutuneiden henkilöiden jäsenenä säilymistä aktiivisen toiminnan järjestämisen kautta. Suomen osaston hallitus voi antaa alaosastoille pienimuotoiset tulostavoitteet porkkanoineen aina menevälle kaudelle ja niitä voidaan tarkastella aika ajoin vaikkapa välitusloskeskusteluin. Olisipa ihana saada alaosastojen hallituksiin sen verran sitoutuneita hallituksen jäseniä, että he kaikki kerran vuodessa, joukkona, osallistuisivat myöskin yhdistyksen järjestämään vuosikokoukseen aveceineen. Tässäpä vaikka eräs ajatus tulevalle uudelle hallitukselle.
Kuluneet vuodet IPA:n johtopaikoilla niin alaosastossa kuin Suomen osastossakin ovat antaneet minulle erinomaisen mahdollisuuden olla näkemässä Arthur Troopin ajatusten toteutumista käytännössä.
Rakkaat IPA Ystävät! Haluan sydämestäni kiittää teitä kaikkia menneistä vuosista IPA Suomen osasto ry:n toiminnassa."

Yhdistys myönsi ansiomerkkejä ja kunniakirjoja seuraaville ansioituneille jäsenille.

Yhdistyksen kunniapresidentiksi kutsuttiin Jari Liimatta.

Kultainen ansiomerkki:
Ilkka Pöyhiä IPA Saimaa
Kari Mattila IPA Helsinki
Berit Hotti IPA Polar
Markku Hotti IPA Nordica
Esa Kokko IPA Polar

Hopeinen ansiomerkki:
Pirjo Kaikkonen IPA Saimaa

Kunniakirjat:
Timo Alapiha IPA Botnia
Teppo Hämäläinen IPA Botnia
Esko Kares IPA Uuusimaa/Nyland
Lauri Läänsoo
Heikki Kivisaari
Tuula Jokinen
Teemu Murto
Marita Tötterman

Kokous hyväksyi vuoden 2015 vuosikertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille. Kokous hyväksyi myös hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, että jäsenmaksu vuonna 2016 on 25 euroa kaikilta jäseniltä.

Yhdistyksen presidentin vaalissa ääniä annettiin yhteensä 246 kpl. Jari Kinnunen sai 189 ääntä ja Kauko Kuismin 56 ääntä. Yhdistyksen uudeksi presidentiksi valittiin Jari Kinnunen IPA Hämeestä.

Varapresidentin vaalissa erovuorossa oli III varapresidentti Jorma Niemi. Koska II varapresidenttinä toiminut Jari Kinnunen valittiin presidentiksi, valittiin Jorma Niemi II varapresidentiksi ja Timo Suikkari III varapresidentiksi.

IPA SO hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin KHT Mervi Kaplas.

1.2 Hallitus

IPA Suomen osaston hallituksen muodostivat seuraavat jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen), joista tummennetulla merkityt valittiin vuosikokouksessa.

IPA Arctica Veli-Matti Vaarala (Eija Lepistö)
IPA Aura Jaana Sola (Jan Storing)
IPA Botnia Teppo Hämäläinen (Juha Kallio)
IPA Helsinki Veijo Rissanen (Arto Karalahti)
IPA Häme Juha-Matti Marttila ei ollut tiedossa
IPA Karelia Mauno Tuohiniemi (Minna Lappalainen)
IPA Kymi Jari Strengell (Antero Rossi)
IPA Metso Tapani Kalenius (Sari Minkkinen)
IPA Nordica Jyrki Savikuja (Markku Pussinen)
IPA Polar Tapio Rajaniemi (Marja-Liisa Marjomaa)
IPA Puijo Kauko Kuismin (Kari Niskanen)
IPA Rauma Timo Suikkari (Petteri Jasu)
IPA Saimaa Petri Korpisammal (Ilkka Pöyhiä)
IPA Sata Henry Nummelin (Ritva Mykrä)
IPA Savonia Rami Pöntinen (Juhani Pöntinen)
IPA Uusimaa/Nyland Jorma Niemi (Anu Vihavainen)

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 2.4.2016 päätettiin, että pääsihteerinä jatkaa Miia Keso ja taloudenhoitajana Mikko Värri. IPA Poliisiuutiset lehden päätoimittajaksi valittiin Aapo Hillman ja toimituskuntaa kuuluu Kauko Kuismin ja Lauri Läänsoo. Jäsenasioita hoitaa Carola Timper-Karhuviita. IPA majan isännöinnistä vastaa Kauko Kuismin ja majavarauksia ottaa vastaan Carola Timper-Karhuviita.

Kokouksessa päätettiin, että varapresidentit toimivat kukin yhdyshenkilöinä kansainvälisiin valiokuntiin. Sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Kauko Kuismin, kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana Timo Suikkari ja ammatillisen valiokunnan puheenjohtajana Jorma Niemi.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Käsiteltyihin asioihin kuului mm kansainvälisen yhteistyön eri muodot, sisäinen hallinto, yhdistyksen talous, IPA Poliisiuutiset lehti ja tiedottaminen sekä IPA-maja.

1.3 Alaosastot

Yhdistyksellä on 15 alaosastoa ja 1 harrastekerhoa. Toimintakauden aikana IPA Kymi yhdistyi IPA Saimaaseen. Yhdistys antoi alaosastoille avustusta toiminnan tukemiseksi.


IPA-AURA

Perustettu 22.3.1971

TOIMINTAKERTOMUS vuosi 2016

Vuoden 2016 IPA-Auran vuosikokouksessa maaliskuussa, valittiin puheenjohtajaksi Jaana Sola. Muut IPA Auran hallintoa toimintakaudella hoitivat varapuheenjohtaja Jan Storing, sihteeri Tommi Wahlroos, rahastonhoitaja Seppo Nikkarla ja muina jäseninä Bengt Lagerroos, Raimo Erkkilä, Kim Lagerroos, Markku Rostedt sekä Kris Papaleonidas. IPA-Auran hallitus kokoontui toimintakauden aikana kaksi kertaa.

Kevät jatkui IPA-SO:n vuosikokouksella huhtikuun alussa. Vuosikokous järjestettiin Turussa Radisson Blu Marina Palace hotellissa. Kokouksen järjestelystä vastasi IPA-Aura.

Lokakuussa järjesti IPA Aura onnistuneen syysretken jäsenilleen Ahvenanmaalle. Matkaohjelmassa oli mm tutustuminen Strömsökokin Michael Björklundin omistamaan ruokaravintola Smakbyhyn. Smakbyssä ohjelmassa oli ravintolan sekä sen yhteydessä olevan panimon esittelykierros Michael Björklund johdolla. Esittelykierroksen jälkeen ohjelmassa oli kolmen ruokalajin illallinen.

IPA Auran talous on vakaa. Toiminta sopeutetaan varallisuuden mukaan siten, että osallistuja joutuu itse maksamaan toiminnastaan.

IPA-Aura joutui toimintakauden aikana luopumaan vanhoista tiloista ja muuttamaan uusiin tiloihin Turun pääpoliisiasemalla. Uusi IPA huone löytyy Turun pääpoliisiaseman kolmannesta kerroksesta.

Perinteinen rekrytointi/glögi-tilaisuus järjestettiin joulukuussa IPA-huoneessa Turun pääpoliisiasemalla. Iltapäivän aikana kävi sekä vanhoja, että uusia tulevia jäseniä. Vaikka pyrimme nuorentamaan IPA Auraa hallintoa ja jäsenistöä niin vanhat jäsenet ovat aina tervetulleita mukaan.

IPA Auran hallitus
Sihteeri Tommi Wahlroos


IPA-ARCTICA

Perustettu 27.7.1977

IPA-Arctican vuosikertomus 2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Rovaniemen pääpoliisiaseman kerhotiloissa lauantaina 12.3.2016 klo 17.00
Paikalla oli 12 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Vaarala ja sihteeriksi Leena Rautio.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi nimettiin Jaakko Pesonen, Tuomo Niskala, Janne Määttä, Raili-Maria Pikkupeura, Eija Lepistö ja Leena Rautio. Varajäseniksi valittiin Paavo Kilpimaa ja Kalle Vikajärvi.
IPA-Suomen osaston vuosikokoukseen 1-3.4.2016 Turussa osallistuu puheenjohtaja Veli-Matti Vaarala IPA-Suomen osaston hallituksen varsinaisena jäsenenä.
Vuosikokouksen jälkeen klo 19.58 pidettiin järjestäytymiskokous, jossa yhdistyksen toimihenkilöiksi valittiin varapuheenjohtajaksi Tuomo Niskala ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Leena Rautio.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Uusia nuoria jäseniä on pyritty aktivoimaan koko isolla laajalla operointialueella.


IPA-BOTNIA

Perustettu 9.11.1973

IPA Botnian toimintakertomus 2016

IPA-Botnian vuosikokous järjestettiin Laihian poliisiasemalla 23.02.2016. Paikalla oli 13 jäsentä.
IPA Botnian puheenjohtajana jatkaa Teppo Hämäläinen.
IPA Botnian hallituksen jäseninä jatkaa Juha Kallio, Sirkku Högfors (rahastonhoitaja), Sami Isoniemi ja Mika Syrjälä.
Botnian hallitus valitsi IPA Botnian varapuheenjohtajaksi Juha Kallion ja hallituksen varajäsenenä jatkaa Esko Autio ja uudeksi varajäseneksi valittiin Ove Wiklund.
Vuosikokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodella 2016 ja Botnian hallitus on pyrkinyt toimimaan vuonna 2016 sen mukaisesti.

2.4.2016 Turku
IPA Suomen osaston kokoukseen osallistui yhteensä puheenjohtajan lisäksi neljä Botnialaista valtakirjoineen kokoustamaan ja mm. valitsemaan uutta presidenttiä IPA Suomen osastolle.
IPA-Botnia tuki kokouksessa olleita jäseniä matkakuluissa.
Vuosikokouksen yhteydessä IPA-Botnia luovutti kiitoslahjan IPA-Suomen osaston väistyvälle presidentille, Jari Liimatalle. Kokousjärjestelyt oli hoidettu mallikkaasti Turussa ja siitä iso kiitos järjestäneelle alaosastolle.
Kokouksessa Timo Alapihalle myönnetty kunniakirja käytiin toimittamassa Hämäläisen toimesta kiitosten kera kokouksen jälkeen Seinäjoella.

001

28.5.2016 Onkikilpailut
Seinäjoen poliisiurheilijat järjesti vuoden 2016 Poliisien SM - Onki 2016 kisat Kyrönjoella lauantaina 28.5.2016. IPA-Botnian hallitus päätti tukea onkikilpailuihin osallistuvia jäseniä osallistumismaksussa. Tapahtuma oli erittäin hyvin järjestetty ja sarjoja oli monen ikäisille. Tapahtuma ei kuitenkaan saanut Botnialaisia liikkeelle ja osallistuminen jäi vähäiseksi.

002

IYG Kalifornia, Los Angeles 16 – 30.7.2017.
IPA-Botnian jäsenen, Juha Järvelinin poika, Tuomas Järvelin valittiin osallistumaan kyseiseen tapahtumaan ja matkasta on ollut kirjoitus myös IPA-lehdessä.
IPA-Botnia hankki Tuomakselle viemisiksi IPA:n kortteja, joihin lisäksi hankittiin poliisin hihamerkkejä.

Teatterimatka 26–27.11.2016
IPA-Botnia teki teatterimatkan Tampereelle yhdessä ERPO ry:n kanssa. Teatteriesityksenä Tampereen Teatterissa oli musikaalikomedia Piukat paikat. Matka tehtiin linja-autolla Esko Aution toimiessa kuljettajana. Menomatkalla ruokailtiin Teituvalla ja teatterinäytöksen jälkeen yövyttiin hotelli Ilveksessä. Matkassa oli yhteensä 11 henkeä. Matka sujui ongelmitta ja hyvässä hengessä.

003

004

005

Vuosi 2016
Vuoden aikana toimintaa on pidetty Botniassa yllä resurssien rajoissa. Vaikeuksia viestinnässä on aiheuttanut pienet sähköpostiongelmat, mutta nekin on saatu ratkaistua.

006Kuluneena vuotena Botnia on tarjonnut jäsenilleen mahdollisuuden hankkia IPA-tuotteita ja niitä on jonkin verran saatu välitettyä. Tuotteilla on saatu kerättyä pienimuotoisesti rahaa toiminnan tukemiseen. (Pipoja, tuubihuiveja ja pikeepaitoja)
IPA-toiminnalle on haettu näkyvyyttä julkaisemalla tiedotteita Pohjanmaan Sinetin uutisissa. Jäsentiedotteita on lähetetty hallituksen toimesta sähköpostilla jäsenille sekä ilmoituksia on julkaistu IPA:n verkkosivuilla.

Jäsenrekrytointia on tehty Botnian hallituksen toimesta ym. ja muutamia uusia jäseniä on alaosastoon liittynytkin.

Vuoden 2016 aikana Botniasta on tuotettu kirjoituksia myös IPA-lehteen.

Muutamia Botnialaisia osallistui myös polkupyöräilykampanjaan.

Jaakko Suomela ja Jaakko Rauma vierailivat Yhdysvalloissa vuonna 2016 ja tapasivat siellä muun muassa IPA-tuttujaan. Matkasta oli kirjoitus myös IPA-lehdessä.

Botnian hallitus on kokoustanut vuoden aikana neljä kertaa.

Botnian hallitus on myös pitänyt yhteyttä ja sopinut järjestelyistä sähköpostilla sekä Whatsappiin perustetun ryhmän välityksellä ja päätöksiä on saatu tehtyä usein myös nopealla aikataululla.

Jäseniä IPA-Botnian alaosastossa on 201.

IPA BOTNIAN HALLITUS


IPA-HELSINKI

Perustettu 9.3.1975
IPA-Helsingin alaosaston toimintakertomus 2016

Alaosaston hallinto
Hallitukseen kuuluivat vuonna 2016 seuraavat henkilöt:
Jäsenet Varajäsenet
Rissanen Veijo pj (5)
Karalahti Arto 1. vpj (5) Rajanne Kai (0)
Kuusinen Pertti 2. vpj (1) Storrank Monica rahasthoit (4)
Leino Satu (2) Sorsa Marjo (3)
Lehtimäki Mari (1) Björklund Reijo (4)
Hännikäinen Hannu (5)
Simanainen Antti siht. (5)
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa.

Jäsenistö
Alaosastossa oli 31.12.2016 jäseniä 367, uusia liittyi 5 kpl (-11 jäsentä 2016)

Edustus
Veijo Rissanen on ollut jäsenenä ja Arto Karalahti varajäsenenä IPA-Suomen osaston hallituksessa.

Talous
Alaosaston talous on ollut niukka, mutta vakaa. Alaosaston tulot ovat muodostuneet IPA-Suomen osaston toiminta-avustuksesta 728 euroa. Varoja on käytetty toimintasuunnitelman mukaisesti, mm. avustettu vuosikokouskävijöitä sekä eri tapahtumiin osallistuvia jäseniä. Tapahtumiin on kerätty osallistujilta osanottomaksua.

Toiminta
Ipa-Helsingin alaosaston vuosikokous pidettiin lauantaina 13.2.2016 Helsingin poliisilaitoksen Pasilan poliisitalo 1, Pasilanraitio 13. Paikalle oli saapunut 18 henkilöä, joista äänivaltaisia jäseniä oli 18. Jäsenillä ei ollut yhtään valtakirjaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eija Aspholm. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Veijo Rissanen.
IPA-Suomen osasto ry:n vuosikokoukseen 2.-3.4.2016 Turussa, osallistui 10 jäsentä.
Laituriristeily suunnattiin ravintola Kaisaniemeen, jossa lohikeiton syöntiin osallistui 26 henkilöä.
Umpimähkäretkelle 1.10.2016 osallistui 30 henkilöä, joista 17 jäsentä, kohteena Loviisassa Ulriikan koti ja Strömfåsin ruukki ja kirkko sekä Lahden hyppyrimäki ja Sibeliustalo.
Jouluglögitilaisuus pidettiin 8.12.2016 Pasilan poliisitalo 2:ssä, jossa glögiä kävi nauttimassa 20 henkilöä. Tilaisuuden arvonnassa päävoitto oli viikon majoitus IPA- majalla Ylläksellä, voittaja Juhani Vihanto.

Vierailut ulkomailla
Veijo Rissanen osallistui Viron vuosikokoukseen keväällä. Marjo Sorsa ja Kari Mattila osallistuivat Viron suvipäiville heinäkuussa 2016. Marjo Sorsa osallistui IEC-kongressiin Uudessa Seelannissa.

Vieraita ulkomailta
• Monica Storrankilla 14.2.2016 vieraana Luxenburgista Jacques Petit vaimonsa kanssa, sekä sveitsiläinen pariskunta, tutustuttu Suomenlinnaan ja Suomenlinnakeskus, kirkko, panimoravintola, ravintola Salveen jaTornin Ateljee-baariin
• Luiz Fernando Zambrana Ortiz, Brasilia, tuli perheensä ja toisen pariskunnan kanssa Helsinkiin risteilyaluksella 1.-3.9.2016. Kari Mattila ja Veijo Rissanen hoitivat kahden poliisimiehen ja heidän vaimonsa tutustuttamisen Helsingin nähtävyyksiin.
• Kiran Gharial, Englannista, tulossa 17.-20.7.2016 Helsinkiin. Henkilö perui tulonsa.
• Richard Lee, USA, California tulossa joulukuussa Helsinkiin. Ei näkynyt.
• Trevor Goodwin, Autralia, tulossa Suomeen kesäkuussa. IPA-Uusimaa Jorma Niemi hoitaa.
• Storm Leland USA tulossa 6.8. Helsinkiin. Ei saatu ketään hoitamaan lyhyestä ilmoitusajasta johtuen.
• Ghiora Szabo Israel saapui 18.7.2016 vaimonsa kanssa risteilijällä Helsinkiin. Eija Aspholm tutustutti kaupunkiin.
• Pol Bofill, Espanja/Barcelona vierailulle Helsinkiin 9.-12.12.2016. Ei ollut mahdollista hoitaa, kun henkilö oli jo maassa tiedon tultua.

IPA-Helsingin alaosaston lehti
Lehteä ei julkaistu

Muuta
Tänä vuonna ei käytännön syistä lähetetty onnittelukortteja pyöreitä vuosia täyttäville.
Hallitus lähetti edustajan sellaisten jäsentensä eläköitymis- tai syntymäpäiväjuhliin, joihin se sai kutsun. IPA Suomenosasto luovutti kultaisen ansiomerkin Kari Mattilalle.
Alaosastolla on käytössä vitriini Pasilan Poliisitalo 2:ssa.

4.3.2017
IPA-Helsinki hallitus


IPA-HÄME

Perustettu 29.3.1973

Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016
Alaosastomme 43. toimintakausi.

HALLITUS
Hallituksen kokoonpano järjestäytymiskokouksessa 18.2.2016 seuraavasti:
Jari Kinnunen puheenjohtaja
Juha-Matti Marttila varapuheenjohtaja
Piia Vuori-Murto rahastonhoitaja
Matti Ketola sihteeri
Teija Koivunen
Pekka Virtanen
Siuku Tuohi

Hallituksen varajäsenet:
Tuomo Jussila
Ari Aro

Alaosaston toiminnantarkastajaksi valittiin Jorma Nousiainen ja varatarkastajaksi Pauli Rantala.

Koska Jari Kinnunen valittiin 2.4.2016 pidetyssä IPA Suomen osaston vuosikokouksessa IPA-SO:n presidentiksi, niin hän luopui alaosaston puheenjohtajuudesta. Tämän vuoksi kutsuttiin alaosaston kokous koolle valitsemaan uutta puheenjohtajaa ja mahdollisesti hallituksen jäsentä.
IPA-Hämeen kokous pidettiin 20.4.2016 Tampereen poliisiaseman Sorina ruokalassa.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Matti Marttila kaudeksi 2016 – 2018 ja hallitukseen jäseneksi vuodeksi 2016 Virpi Kaltio.

Hallituksen kokoonpano on 20.4.2016 lähtien seuraava:
Juha-Matti Marttila puheenjohtaja
Piia Vuori-Murto rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja
Matti Ketola sihteeri
Teija Koivunen
Pekka Virtanen
Siuku Tuohi
Virpi Kaltio

Hallituksen varajäsenet:
Tuomo Jussila
Ari Aro

Virkistystoimikunta
Mikko Lampila järjesti frisbeegolf –tapahtuman 25.8.2016 Julkujärven fresbeegolf –radalla Ylöjärvellä. Liikuntaosuuden jälkeen osallistujat kokoontuivat Juha-Matti Marttilan järjestämälle nuotiolle paistamaan makkaraa, nauttimaan mehusta ja jutustelemaan Julkujärven rannalle. Tapahtumassa oli mukana 12 henkilöä.
Toimikunnan vetäjänä toimii Siuku Tuohi ja jäseninä lisäksi Laura Kinnunen ja Mikko Lampila.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.2.2016 Poliisiammattikorkeakoululla.
Yhdistyksen kokous pidettiin 20.4.2016 Tampereen pääpoliisiasemalla.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 3 kertaa.

Yhdistyksen jäsenet
Vuoden 2016 lopussa yhdistyksessä oli 365 jäsentä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 373.

TALOUS
Alaosaston talouden tilanne on tyydyttävä.
Pientä tuloa on tullut IPA -Suomen osaston maksamalla toimintatuella ja tarvikemyynnistä sekä IPA poliisiuutisien lehtikirjoituspalkkioista.

TOIMINTA
IPA-Hämeen vuosikokous Poliisiammattikorkeakoulun kokoustilassa 10.2.2016
Aluksi Hämeen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Vesa Okkola piti esityksen turvapaikkatutkinnasta.
Kokoustilassa nautittiin ennen kokousta iltapalaa.
Paikalla oli 26 jäsentä ja heillä oli käytettävissään 3 valtakirjaa.

IPA Suomen-osasto ry:n vuosikokous 2.4.2016
Kokoukseen osallistui 16 IPA-Hämeen jäsentä ja heillä käytettävissään 48 valtakirjaa.

IPA-Hämeen kokous Tampereen poliisiasemalla 20.4.2016
Valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitukseen uusi jäsen.
Kokoukseen osallistui 14 IPA-Hämeen jäsentä. Valtakirjoja ei ollut.

Alaosastomme jäseniä on ollut päivystäjinä IPA -majalla.

Kansainväliset tapahtumat
Piia Vuori-Murto oli Moskovassa 1. - 5.6.2016 naispoliisipäivillä, josta Piian matkakertomus joulukuun IPA Poliisiuutiset –lehdessä.

Teija Koivunen osallistui 1. – 8.5.2016 IPA Veszpremin 25-vuotisjuhliin Unkarissa.

JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET
Alaosastomme puheenjohtaja Jari Kinnunen valittiin 2.4.2016 IPA-SO:n vuosikokouksessa presidentiksi.
Miia Keso toimii IPA-Suomen osaston pääsihteerinä.
Juha-Matti Marttila on 20.4.2016 lähtien IPA-SO:n hallituksen jäsen.
Aapo Hilman on IPA Poliisiuutisten päätoimittaja.
Uusien jäsenten hankintakampanjassa alaosastomme sai eniten jäseniä (12).

TIEDOTTAMINEN
Sisäinen tiedottaminen / kokouskutsut ja tiedot tulevista tapahtumista on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. Lisäksi tulevista tapahtumista on tiedotettu poliisihallinnon intra-kanavan Sinetti harraste-keskustelu - palstalla sekä alaosaston nettisivulla. Lisäksi on tiedotettu facebook –internetsivulla IPA Häme -ryhmässä.

 

Tampereella 9.2.2017 Hallitus


IPA-KARELIA

Perustettu 28.7.1982

IPA-KARELIAN TOIMINTAKERTOMUS 2016 (34. TOIMINTAVUOSI)

Alaosaston vuosikokous pidettiin 11.3.2016 Asehistoriallisen killan kokoustilassa Joensuussa, kokoukseen osallistui 17 jäsentä.

IPA SO:n kokoukseen Turussa osallistui neljä IPA-Karelian jäsentä. Kokouksessa Jari Liimatta kutsuttiin IPA-Karelian esityksestä Suomen osaston kunniapresidentiksi.

Suomen osasto järjesti kansainvälisen Keski- ja Itä-Euroopan maiden CEEC-konferenssin Joensuussa toukokuussa. Kokousjärjestelyissä oli mukana useita IPA-Karelian jäseniä erilaisissa tehtävissä.

13.6.2016 järjestettiin moottoripyöräileville jäsenille ajelu, joka starttasi Joensuusta. Ajetun reitin pituus oli noin 200 kilometriä.

Rantaonginta järjestettiin Anita ja Olavi Kyyrösen rannalla Iiksenjoella 17.8.2016.

Syysillanvietto järjestettiin 18.11.2016 aiemmasta perinteestä poiketen Suvas-saunalla Joensuun keskustassa. Uusi paikka houkutteli paikalle vain 14 henkilöä, saunaan ei uskaltautunut kukaan. Tilaisuudessa tarjottiin päivällinen.

Alaosaston taloudellinen tilanne on vakaa aikaisempien vuosien säästöjen ansiosta. Tilikauden tulos oli 105 euroa ylijäämäinen.

Hallitukseen kuuluivat Mauno Tuohiniemi (pj), Minna Lappalainen (vara-pj), Timo Hakkarainen (rahastonhoitaja), Eerik Soininen, Minja Tuomainen (siht). Hallituksen varajäseninä olivat Antti Vauhkonen ja Petri Juntunen. Toiminnantarkastajina toimivat Pentti Piironen ja Pirjo Kettunen.


IPA-KYMI

Perustettu 17.10.1971
Yhdistynyt IPA Saimaaseen 2016.


IPA-METSO

Perustettu 11.4.1994

Toimintakertomus vuodelta 2016

Alaosasto IPA- Metson toimialue on Keski-Suomessa ja jäseniä on 139. Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana kaksi kertaa ja yhden kerran sähköpostikokouksena. Vuosikokous pidettiin Jyväskylän poliisiasemalla 16.2.2016 ja sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi kokouksessa hyväksyttiin alaosaston uudet säännöt. SO:n hallitus hyväksyi sääntömuutoksen 26.2.2016 pidetyssä kokouksessa. Muutoksia tuli toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden selkeyttämiseksi sekä hallituksen jäsenten toimikauden pituuteen tuli muutos, kun yksivuotisuudesta siirryttiin kaksivuotiseen jäsenyyteen hallituksessa. Lisäksi siirryttiin yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan malliin uuden yhdistyslain tarkoittamalla tavalla.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Kalenius ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Annukka Liukkonen, Elina Harjula, Sari Minkkinen ja Claus Jörgensen sekä varajäseniksi Pertti Keinänen ja Pekka Poutiainen. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Minkkinen ja sihteeriksi Annukka Liukkonen.

Yksi yhdistyksen edustaja osallistui IPA SO:n vuosikokoukseen Turussa 2.4.2016. Alaosaston kevätretki reippailtiin 12.5.2016 Laukaan Savion kylän maastossa Hyyppäänvuorelle, jolta on kauniit ja vehmaat järvimaisemat sekä luonnon varainen metsäalue myös laajan kallioalueen päällä. Mukana oli kaksitoista reipasta retkeilijää.

007

008

Topin Malja perinnettä jatkoimme ja valitsimme palkinnon saajaksi Anu Tervasen. Palkinnon sääntöjen mukaan saajan tulee olla reipas, omatoiminen ja yhteistyöhaluinen nainen, joka toimii työyhteisössään myös yhteisten asioiden hyväksi.

Alaostomme jäsen Keijo Muteli Petäjävedeltä osallistui IPA SO:n joukkueessa Pyöräilyverkoston 1.5. – 30.9.2016 järjestämään Kilometrikisaan ja saavutti joukkueensa jäsenten keskuudessa parhaan henkilökohtaisen ajokilometrimäärän 3211 kilometriä ollen samalla tuloksellaan aivan omalla tuhat luvulla. Asia huomioitiin IPA Poliisiuutiset -lehdessä 3/2016 ja osallistujadiplomilla. Noin 40 henkilön IPA joukkueen keskuudesta palkintona ollut polkupyörä meni arvonnassa Kemiin. IPA-Metson hallitus onnitteli tuloksesta ja päätti antaa Keijolle pienen lahjan sopivasti joulun aluspäivinä todella hyvästä ja ahkerasta suorituksesta.

IPA-Metso
Hallitus


IPA-NORDICA

Perustettu 15.2.1979
EI KERTOMUSTA


IPA-POLAR

Perustettu 1.6.1971

Toimintakertomus

IPA-Polarin toimihenkilöt 2016:

Puheenjohtaja Tapio Rajaniemi.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Marja-Liisa Marjomaa varapuheenjohtaja
Berit Hotti sihteeri
Risto Viippola
Markku Ylimaula
Hallituksen varajäsenet:
Erkki Sivonen ja Jussi Sova

Toiminnantarkastaja Esa Kokko.
Varatoiminnantarkastaja Jouko Rajaniemi.

IPA SO:n hallituksessa IPA-Polarin edustajana Tapio Rajaniemi ja hänen varallaan Marja-Liisa Marjomaa.

Hallitus kokoontunut yhden kerran, jäseniä 31.12 2016 oli 114 henkilöä.

Vuosikokous oli 15.3.2016 joka pidettiin Raahen poliisiasemalla. Kokeiltiin tilaisuuden pitämistä muualla maakunnassa. Paikalla kokouksessa oli 12 jäsentä.

Oulussa Torni kahvilassa pidettiin Piknik tapahtuma 6.8.16. Tapahtumassa paikalla 10 Ipalaista, joille tarjottu pientä purtavaa ja kahvia. Kokouksen jälkeen iloista yhdessä oloa Piknikin merkeissä omista virvokkeista nauttien. Pelattu petankkia (petanque) ja mölkkyä.

Toiminta muulta osin hiljaista ja odotuksena olisikin nuorten jäsenten mukaantulo toimintaan.
Hallituksen ikänestorit vielä hyväkuntoisia, mutta uusia "tuulia" olisi saatava toiminnan kehittämiseksi.

PJ Tapio Rajaniemi


IPA-PUIJO

Perustettu 8.5.1974

Toimintakertomus 2016
Vuosi 2016 oli alaosaston 42. toimikausi. Toimikaudella 2016 alaosaston hallituksen ovat muodostaneet Kari Niskanen, Mauri Janhonen, Heikki Hiltunen ja Jyrki Laukkanen varsinaisina jäseninä sekä Tuomo Puustinen ja Veijo Pekkala varajäseninä. Kari Niskanen on kuluneen kauden ajan toiminut alaosaston varapuheenjohtajana ja samalla vastannut alaosaston taloudenpidosta. Alaosaston puheenjohtajana ja alaosaston edustajana IPA Suomen osasto ry:n hallituksessa sekä samalla yhdistyksen I varapuheenjohtajana, sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana ja IPA-Majan isännöitsijänä oli kuluneen toimikauden ajan Kauko Kuismin. Toimikaudella vielä IPA Poliisiuutiset -lehden 1/2016 päätoimittajuus oli Kuisminin vastuulla.

Alaosaston kokous pidettiin 13.4.2016 alkaen klo 16.30 Itä-Suomen poliisilaitoksen Kuopion pääpoliisiasemalla. Alaosaston kokouksessa oli läsnä neljä alaosaston jäsentä. Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman keskeisin asia oli toiminnallisen yhteystyön jatkaminen Pohjois-Savon poliisiyhdistys ry:n kanssa. Tällaisesta yhteistoiminnasta on alaosastolla aiemmilta vuosilta ollut pelkästään myönteisiä kokemuksia.

Alaosaston toiminnassa tärkein tilaisuus oli yhdessä Pohjois-Savon poliisiyhdistys ry:n kanssa 25.11.2016 pidetty ohjelmallinen pikkujoulutilaisuus. Alaosasto osallistui tilaisuuden ohjelmakulujen kattamiseen ja tarjosi pikkujouluillalliskortin tilaisuuteen osallistuneille jäsenilleen. Pikkujoulutilaisuudessa oli paikalla 12 alaosaston jäsentä.

Toimikauden aikana alaosaston kansainvälinen toiminta noudatteli jo aiempina vuosina tutuksi tullutta kaavaa. Alaosaston varapuheenjohtaja Kari Niskanen piti IPA -kontaktejaan Keski-Euroopan suuntaan. Puheenjohtajalla oli toimikaudella kuusi epävirallista IPA -jäsenten vierailuisännöintiä Kuopiossa ja yksi Koillis-Savossa. Lisäksi alaosaston muut hallituksen jäsenet ja myös yksittäiset jäsenet ovat pitäneet yllä kv. yhteyksiään.

IPA Puijon hallituksen puolesta
Kauko Kuismin


IPA-RAUMA

Perustettu 11.12.1976

IPA-Rauma aloitti toimintavuoden pitämällä vuosikokouksen Raumalla ravintola Kalliohovin
johtokuntakabinetissa 10.3.2016 kello 18.00 alkaen. Paikalla oli 12 alaosaston jäsentä. Vuosikokouksen päätteeksi pidettiin vielä järjestäytymiskokous.

2.4.2016 SO:n vuosikokouksessa Turussa valittiin IPA-Rauman puheenjohtaja Timo Suikkari 3. varapresidentiksi.

24.9.2016 alaosasto sai suruviestin pitkäaikaisen jäsenen Matti Suikkarin äkillisestä kuolemasta.
Matin siunaustilaisuudessa IPA-Raumaa edustivat Jasu, Salomaa ja Tusa laskien kukkavihon Matin haudalle

29.9.2016 pidettiin hallituksen kokous

Heli Närvänen, sihteeri


IPA-SAIMAA

Perustettu 15.10.1970

IPA-SAIMAAN TOIMINTAKERTOMUS 2016

KOKOUKSET
Vuosikokouksessa 23.2.2016 puheenjohtajaksi valittiin Petri Korpisammal. Varsinaiset hallituksen jäsenet Ilkka Pöyhiä, Heikki Kontulainen, Pirjo Kaikkonen ja Markku Ström. Varajäsenet Kalle Saarela ja Markus Kinnunen.
Vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Joutsenossa Kahvila Joutsenen tiloissa. Alaosasto tarjosi kokouspaikalla maittavan illallisen. Vuosikokoukseen osallistui 17 jäsentä Imatralta ja Lappeenrannasta.
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Rehunen ja varatoiminnantarkastajaksi Jorma Kettunen.
Varapuheenjohtajana toimi Ilkka Pöyhiä, rahastonhoitajana Markku Ström ja sihteerinä Pirjo Kaikkonen.

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kaksi kertaa 28.1.2016 ja 3.3.2016.

MUU TOIMINTA
Puheenjohtaja Petri Korpisammal valittiin IPA-SUOMEN OSASTON hallitukseen ja varajäseneksi Ilkka Pöyhiä.

Ipa-Saimaa sai 6-7.1.2016 vieraaksi Pietarin ipa:n kaksi jäsentä. Vieraat majoittuivat Imatran Varpasaaren kalapuistoon. Vieraat tarjosivat Petri Korpisammaleelle ja Jorma Kettuselle perinteisen venäläisen illallisen, jossa oli myös tarjolla päivällä pilkillä saadut ahvenet.

009

Perinteistä savusauna iltaa vietettiin 28.6.2016 Hinkanrannan savusaunassa Joutsenossa.

010

Ipa-Eestin Suve-päiville 2016 osallistui Heikki Kontulainen perheineen, Jorma Kettunen ja Pekka Saastamoinen.

Sauna-illassa pidettiin iloiset pienimuotoiset arpajaiset, palkintoina oli mm. kotikutoisia villasukkia, Afrikan-tähti peli ym.

Savusaunan lämmityksen hoiti ”saunamajuri” Ilkka Pöyhiä.
Savusaunan löylyistä ja pienestä purtavasta oli nauttimassa joukko ipalaisia.

Alaosasto onnistui hyvin rekrytoinnissa, saatiin seitsemän uutta jäsentä.

Pirjo Kaikkosen/Petri Korpisammaleen kirjoitus IPA poliisiuutiset
lehdessä talvi 2016.


IPA-SATA

Perustettu 15.8.1973

Puheenjohtajan tervehdys.

IPA-Sadan toiminnasta kuluneella kaudella.
Onnistuimme toteuttamaan suunnitellut toiminnat erinomaisesti ja kaikki tapahtumiin osallistujat olivat tyytyväisiä. Kiitos kaikille osallistujille ja hallituksen aktiivijäsenille.
Uusien jäsenien saaminen mukaan jää haasteeksi vielä tulevillekin vuosille, vaikka muutama uusi henkilö liittyikin vuoden mittaan.
Toinen kausi puheenjohtajana sujui hyvässä seurassa nopeasti ja uuteen kauteen ponnistetaan innolla. Nähtäväksi jää, mitä hallitus keksii jatkossa jäsenistönsä viihdykkeeksi.
Ylläksen IPA-majaa kehotan kaikkia IPA-Sadankin jäseniä hyödyntämään niin talviurheilukaudella kuin muina aikoina.

IPA-Sata puheenjohtaja
Henry Nummelin

011012

Hallinto
Toiminnallisesti päättynyt vuosi oli edellisten vuosien kaltainen. Hallinnon kannalta haasteellisinta lienee edelleen nykyään kiireisten virkanaisten ja –miesten ajankäytön hallinta ja aikataulujen sovittaminen ”aina kiireisten” eläkeläisten aikataulujen kanssa. Menneet ovat ne ajat jolloin vielä sai käyttää työaikaa tällaiseen toimintaan. Haasteista on selvitty hyvin ja jäsenille on pystytty tarjoamaan useassa eri muodossa vastinetta jäsenmaksulle.
SO:n vuosikokous järjestettiin Turussa. IPA-Sadan jäsenistä kokoukseen osallistui peräti 10 jäsentä ja avecia oli mukana 3. Kokoukseen osallistuneita jäseniä tuettiin taloudellisesti.

Oma vuosikokous
Vuosikokous pidettiin helmikuun 12 päivänä jälleen kerran Lounais-Suomen poliisilaitoksen Porin poliisiaseman ruokalan kabinetissa ja paikalla oli 15 alaosaston jäsentä. Kokous valitsi puheenjohtajaksi yksimielisesti Henry Nummelinin. Hallitukseen valittiin melkein kaikki samat henkilöt kuin vuotta aiemmin eli hallituksen jäseninä jatkavat Seija Salo, Ritva Mykrä, Heleena Ketola, Seppo Karvonen ja Ari Mäkisalo. Varajäsenenä aiemmin ollut Timo Kekki valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja Esa Luovula valittiin varajäseneksi. Monet vuodet hallituksessa mukana ollut Hilkka Mattila jättäytyi pois hallitustoiminnasta jatkaen aktiivisena jäsenenä ja hänen tilalleen valittiin Arto Kuusisto hallituksen varajäseneksi. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Esa Luovulan, sihteeriksi Ritva Mykrän, rahastonhoitajaksi ja hobbytarvikevastaavaksi Seija Salon. Vuosikokouksen osanottajien kesken arvotun ns. Ylläsviikon voitti tällä kertaa Esa Luovula Anne-Maarit Niemen toimiessa arvonnan onnettarena. Hallitus kokoontui toimikautensa aikana kolme kertaa, mutta joustavuus- ja käytännön syistä toimintaa hoidettiin sähköpostilla ja puhelimitse. Päätökset kirjattiin myöhemmin kokouksissa.

IPA-Suomen osaston vuosikokous
Tänä vuonna vuosikokouksen järjesti IPA-Aura 2. päivänä huhtikuuta Radisson Blu Marina Palace hotellissa. IPA-Sadasta paikalla oli kaikkiaan kolmetoista henkilöä, joista jäseniä oli kymmenen eli Henry Nummelin, Esa Luovula, Vuokko Myllymäki, Ari Mäkisalo, Hannu Salo, Seppo Karvonen, Seija Salo, Heikki Hankimaa, Hilkka Mattila ja Ritva Mykrä.

Omat tapahtumat
Toimintakauden aikana järjestettiin kolme tilaisuutta jäsenille. Melkein perinteeksi tullut ”Förskotti”-vapputapahtuma järjestettiin 28.4. IPA-Sata tarjosi poliisilaitoksen väelle sihteerin valmistamaa simaa ja paikallisen leipomon pikkumunkkeja. Tilaisuus oli poliisilaitoksen edustustilassa. Esillä oli myös IPA:n hobbytarvikkeita. Tilaisuudessa tehtiin tutuksi Ipa-toimintaa. Väkeä kävi paikalla sopivasti. Tällä kertaa tilaisuuteen osallistujille oli valmisteltu vapaaehtoinen kysely liittyen IPA-toimintaan. Kyselyyn vastasi 23 henkilöä.
Toukokuussa IPA-Sadan jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua luontoretkelle kiertämällä Kullaalla oleva Joutsijärven lenkki. Retkelle osallistui ainoastaan kolme jäsentä Anne-Maarit Niemi, Ari Mäkisalo ja Ritva Mykrä. Lieneekö osallistujien vähyys johtunut reitin pituudesta ja maaston vaativuudesta? Matkaa kertyi yli 30 kilometriä ja päivähän siinä hupeni. Ilma oli suosiollinen.

Nuotiolla makkaraa ja kahvia.Korsulla käynnillä lisäkilometrejä päivään.

Nuotiolla makkaraa ja kahvia.                                                                     Korsulla käynnillä lisäkilometrejä päivään.

015016

Ensimmäinen vesistöylitys onnistui hyvin vaijeriveneellä, mutta toinen ylitys uudella ”Joutsittarella” oli ongelmallinen siihen saakka, kun saatiin toiselle rannalle jumittunut alus irti.

Vuoden kolmas tapahtuma oli vuotta aikaisemmin toteutumatta jäänyt retki Merikarvialle. Retki tehtiin 6.8. ja matka Porista Merikarvialle taittui kimppakyydeillä. Paikalla Veteraanipuistossa meitä vastassa oli retkellä isäntäparina toiminut Hannu ja Erja Salo. Korsumuseossa nautittiin kahvit ja maittavat kalavoileivät. Hannu esitteli Korsumuseon esineistöä ja kertoi niiden historiaa. Sitten tutustuimme samassa puistossa sijaitsevaan perinnemuseoon, mikä oli perustettu entiseen palokunnan autohalliin. Ennen veneretkeä, joka suuntautui Ouraan, kävimme vielä tutustumassa Pyttymuseoon. Merellä saimme nauttia kauniista maisemista ja sää suosi meitä. Perillä Ourassa isäntäväki piti meille tietokilpailun. Sen jälkeen siirryimme laavulle, missä grillattiin makkarat ja keitettiin kahvit. Sihteeri oli hommannut paikalle retkieväät ja leiponut vielä mustikkapiirakan. Kahvittelun lomassa oli vielä tietokilpailun palkintojenjako. Sitten olikin jo edessä paluumatka mereltä mantereelle. Ennen kotiinlähtöä kävimme vielä tutustumassa paikalliseen kalasavustamoon.

017017

Korsumuseo jonka Hannu Salo esitteli.

017

Väinö Myllyrinne pituus 248 cm.

017017

Paikallisen kalastajan veneellä matkasimme Ouran majakkasaarelle.

017017

Puheenjohtaja virittämässä tulta laavulla ja...

017017

..tietokilpailun palkintojen jako, voitta Jukka Frigren.

Onnittelut ja muistamiset
Ennen joulua puheenjohtaja kävi kiittämässä syksyn Merikarvian retken isäntäparina toiminutta Hannu ja Erja Saloa ja vei heille herkkukorin.
Jälleen kerran tuli suruviesti. Pitkään jäsenenä ollut Kari Naukkarinen kuoli 10.8. Hänen omaisilleen toimitettiin suruadressi.

Talous
Taloudellinen tilanteemme on vielä kohtuullinen, vaikka tulot ovatkin pienentyneet jäsenmäärän vähentyessä. Olemme saaneet kuitenkin aiemmilta vuosilta hieman säästöön. Vuoden 2016 tilinpäätös näytti 569,90 €:a tappiota. Avustusten suhteen olemme jo pitkään noudattaneet periaatetta, että jäseniä kyllä tapauskohtaisesti avustetaan IPA-tapahtumiin osallistumisissa, mutta valtaosa kustannuksista pitää kuitenkin jäsenten itse maksaa. Aveceja ei näissä tapauksissa avusteta lainkaan.

Muuta:
IPA-Sadan jäseniä rekisteröityi myös valtakunnalliseen pyöräilykampanjaan, johon oli ilmoitettu joukkue IPA-SO:sta. Jarmo Salo sijoittui kisassa hienosti toiseksi pyöräiltyään yli kaksituhatta kilometriä. Ritva Mykrä tuli kisassa yhdeksänneksi. Mainittakoon, että hän oli eniten kettinkiä kelannut nainen IPA-SO:n joukkueesta.
Jäsenmäärämme alkaa huolestuttavasti vähetä. Toimintavuoden aikana jäsenyydestä erosi 10 jäsentä. Positiivista on kuitenkin se, että uusia jäseniä liittyi kolme. Näistä kolmesta kaksi oli sellaista, jotka olivat vastanneet nimellään förskottivapun-kyselyyn ja ilmaisseet halukkuutensa jäsenyyteen.

Koska taloudellinen tilanteemme on vakaa ja aktiivisia jäseniäkin on riittävästi, on meillä edelleen hyvät valmiudet tarvittaessa järjestää erilaisia tilaisuuksia, ryhmämatka taikka vastaanottaa kotimainen tai ulkomainen IPA-ryhmä. Kaikkein eniten kuitenkin kaipaamme uusia, varsinkin nuoria jäseniä ja heidän mukanaan ”uusia tuulia” jo hieman urautuneeseen puuhasteluumme.

IPA-Sata kiittää kaikkia toimintaamme osallistuneita sekä Porin poliisiasemaa, jonka myötämielinen suhtautuminen on mahdollistanut toimintamme jatkumisen entisessä laajuudessa.


IPA-SAVONIA

Perustettu 9.9.1977

Toimintakertomus 2016
Jokainen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 suunniteltu tapahtuma on toteutunut.

- Vuosikokous pidettiin 16.3.2016 Tuukkalan ABC:n kokoustiloissa. Paikalla oli jäseniä 9 kpl.
Alaosaston puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Rami Pöntinen, Hallituksen jäseniksi, valittiin Petri Paajanen, Timo Pulkkinen, Olavi Valkonen, Juhani Pöntinen, Ritva Aulasvirta-Pyrhönen ja Sirpa Marttinen.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa; sihteeriksi Ritva Aulasvirta - Pyrhösen, varapuheenjohtajaksi Olavi Valkosen ja taloudenhoitajaksi Juhani Pöntisen.
- IPA:n vuosikokoukseen 1-3. 4. ei lähtijöitä löytynyt ja Juhani Pöntinen kävi Turussa yksin.
- IPA - Savonia Pilkki 2016 ongittiin 10 hengen voimin Pekka Suihkosen rannassa 2.4. ja osui päällekkäin Turun kokouksen kanssa.
- IPA - Eestin suvipäiville 15-17.7. Viron Uhtjärvellä osallistui alaosastostamme 6 henkilöä.

026

- Teatterimatka Katri Helena musiikkinäytelmään Kangasniemen Syvälahdelle 1.8. toteutui Olavi Valkosen linja-autolla, mukana oli 16 jäsentä.
-IPA - Savonia rantaonginta pidettiin 3.9. Olavi Valkosen rannassa, eikä osallistujia ollut kuin 5 kpl.
-IPA - matkan Pietariin järjestimme ns. pitkänä viikonloppuna perjantaista -maanantaihin 14.-17.10. Matkan teimme jälleen Olavi Valkosen linja-autolla.

027

028028

IPA Savonia Särää syömässä.

IPA-UUSIMAA/NYLAND

Perustettu 26.3.1991
IPA UUSIMAA-NYLAND TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Hallitus: IPA Uusimaa - Nyland hallitukseen ovat toimintavuonna 2016 kuuluneet:

Jorma Niemi puheenjohtaja
Anu Vihavainen sihteeri, varapuheenjohtaja
Esko Kares jäsen
Timo Pirinen jäsen
Ann-Mari Turunen jäsen
Leif Malmberg jäsen
Kirsi Nyqvist jäsen
Tomi Lehtinen jäsen
Esko Kares varajäsen
Jere Uljas varajäsen

Rahastonhoitaja Irja Pääläinen
Toiminnantarkastajat Juhani Varis ja varalla Seppo Rissanen

Hallinto
IPA Uusimaan kevätkokous pidettiin 20.4.2016 Keskusrikospoliisin tiloissa Vantaan Jokiniemessä ja syyskokous 19.10.2016 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan pääpoliisiasemalla. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa. Alaosaston puheenjohtaja Jorma Niemi on toiminut IPA Suomen osaston hallitukseen jäsenenä varajäsenenään sihteeri Anu Vihavainen. Alaosasto on ollut edustettuna Suomen osaston hallituksen työskentelyssä, sekä vuosikokouksessa Turussa. Jorma Niemi tuli valituksi IPA SO 2. varapresidentiksi.

Toiminta
IPA Uusimaa sai heti toimintavuoden alkuun tilaisuuden päästä tutustumaan Keskusrikospoliisin rikosmuseoon 15.1.2016. Rikoshistoria sai liikkeelle 17 IPA Uusimaan jäsentä seuralaisineen.

030

IPA Uusimaan kevään kulttuuritapahtumaksi oli valittu Uuden Iloisen teatterin esitys Soitellen Soteen Linnanmäen Peacock - teatterissa 20.5.2016. Tapahtuma keräsi matkaan 19 osallistujaa.

031

IPA Uusimaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Kirsi Nyqvist ovat osallistuneet IPA Suomen osaston golfmestaruusturnauksen järjestelyihin Revontuli Golfissa Hankasalmella. Allekirjoittanut järjesti tehtävässään Suomen osaston urheiluyhdysmiehenä kaikille IPA SO jäsenille suunnatun avoimen pyöräily-kuntokampanjan (Kilometrikisa) ja kävi luennoimassa Joensuussa XVII CEEC konferenssissa 21.5.2016 liikunnan merkityksestä poliisien työkunnon ylläpidossa.
Alaosaston jäsenet ovat toimineet isäntinä ulkomaalaisille IPA -vieraille ja yhteistyön merkeissä alaosaston jäsenille tarjoutui mahdollisuus osallistunut kutsuttuina 1.10.2016 IPA Helsingin järjestämälle Umpimähkäretkelle.

Jorma Niemi, puheenjohtaja
IPA Uusimaa-Nyland


1.4 Harrastekerhot

IPA RADIOAMATÖÖRIT

IPA Suomen Osasto ry:n Radioamatöörikerho OH2IPA toimintakertomus 2016.

IPA Suomen Osasto ry:llä on oma radioamatöörikerho radioamatööritoimintaa harrastaville jäsenillemme. Kerhon puheenjohtaja toimii Reijo Laitinen (OH4MDY) Pieksämäeltä. Sihteerinä kunniapuheenjohtaja Jari Liimatta (OH7JL) Joensuusta. Jäseniä lienee noin kymmenkunta. Radiokerholla on oma radiotunnus, OH2IPA, mikä on erittäin haluttu ”päänahka” maailman radioamatöörien keskuudessa. Radioamatööriluvan omaavat jäsenemme voivat sovitusti käyttää kerhon radiotunnusta oman radioamatööritunnuksensa ohella yhteyksien pitämiseen ympäri maailmaa. Yhteyksiä pidetään puheella, sähkötyksellä (morse) ja muutamilla muilla radioamatööreille sallituilla lähetyslajeilla.

032

Vuoden 2016 toiminnassa OH2IPA oli taas erittäin aktiivisesti mukana pitämässä erilaisia radioyhteyksiä maailmalle. Puheenjohtaja Reijo Laitinen aktivoi erittäin ansiokkaasti maamme kansallispuistoja, pitäen noin 30 eri kansallispuistosta Suomessa yli 4000 radioyhteyttä ympäri maailmaa OH2IPA radiokutsulla. Aivan mahtava suoritus Reijo ja suurkiitokset Sinulle tästä urakasta meidän kaikkien puolesta.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Jari Liimatta osallistui Saksan IPA radiokerhon järjestämään kansainväliseen IPA radioamatöörikilpailuun erittäin hyvällä menestyksellä, sillä Jari voitti tänäkin vuonna koko kilpailun puheosuuden suvereenisesti yli tuplapistein toiseksi tulleeseen saksalaiseen IPA asemaan. Sähkötysosiossakin Jari nappasi hopeaa, joten suomalaiset jäsenemme ovat tehneet IPA Suomen Osastoa ja sen radiokerhoa tunnetuksi maailmalla erittäin aktiivisesti. Lisäksi Reijo ja Jari ovat muutoinkin aktivoineet OH2IPA kutsua radiotaajuuksilla ympäri vuoden. Radiotaajuuksilla on lisäksi kuultu ainakin Aatto Häkkistä (OH6PN) Vaasasta, Tommi Liemolaa (OH7HD) Kuopiosta ja Erkki Similää (OH7QR) Tuusjärveltä.

Vuonna 2016 hankittiin kerholaisille jonkin verran omalla radiotunnuksella varustettuja muistolahjaksi tarkoitettuja muste- ja lyijykyniä jaettavaksi harrasteveljille vaikkapa erittäin hyvin onnistuneesta kaukoyhteydestä. Ainakin tähän asti kynän saaneet ovat ottaneet lahjan vastaan onnesta iloisena pienenä ystävyyden eleenä aivan kuten ystävyysjärjestön tarkoitus onkin.

OH2IPA kerhon vuosimenot muodostuvat kuitenkin pääosin radioamatööriaseman pakollisesta, vuosittain maksettavasta radioluvasta sekä radioyhteyksien kuittaus- eli QSL- korttien painatuksesta.

Kiitos kaikille jäsenillemme radioaktiivisesta vuodesta 2016! Kuulemisiin taas 2017, itsenäisyyden 100 juhlavuotena, jonka aikana kaikki suomalaiset radioamatöörit voivat vapaasti käyttää normaalin OH maatunnuksen sijasta vaihtoehtoista maatunnusta OF. On varmaa, että radioyhteys radiokerhomme OF2IPA kutsun kanssa harvinaista ja haluttua radioamatöörien keskuudessa 2017.

Servo Per Amikeco!

Reijo Laitinen, OH4MDY Jari Liimatta, OH7JL
puheenjohtaja sihteeri

033


1.5 Valiokunnat

Työvaliokunta
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimettiin työvaliokuntaan presidentti Jari Kinnunen, varapresidentit Kauko Kuismin, Jorma Niemi ja Timo Suikkari, pääsihteeri Miia Keso ja taloudenhoitaja Mikko Värri. Työvaliokunta hoiti asioita sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Työvaliokunnan toimenkuvaan on kuulunut taloudenhoitoon ja toiminnan täytäntöönpanoon liittyviä asioita.

Hallituksen päätöksellä varapresidentit ovat perustaneet kotimaan toimintaa varten kansainvälisiä valiokuntia vastaavat kansalliset valiokunnat, joiden jäsenet he ovat kutsuneet.

SOSIAALIVALIOKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yleistä.

IPA Suomen osasto ry:n sosiaalivaliokunnan toimikauden 2016 toiminnan keskiössä on ollut IPA -Maja Äkäslompolossa. Kuluneella toimikaudella IPA -Majan sesonkiaikojen majapäivystystä on pidetty yllä talkoovoimin. Majan kuntoa on hoidettu pienin ylläpitoremontein. Tärkein kunnostuksen kohde oli ilmanvaihdon säätötoimet ja ns. kakkossaunan kiukaan vaihto "hetivalmiista" versiosta perinteisen mallin sähkökiukaaseen.
IPA Poliisiuutiset on jäsenlehtenä perinteisesti ollut yhdistyksen sisäisen työnjaon perusteella sosiaalivaliokunnan vastuulla. Oma julkaisu on edelleen tärkeä osa IPA Suomen osasto ry:n toimintaa. Lehti 1/2016 oli vielä allekirjoittaneen vastuulla. Turun vuosikokouksen jälkeen jäsenlehden päätoimittajana on ollut Aapo Hillman.
Toimikaudella sosiaalivaliokunnan kokoonpano on muotoutunut ad hoc -perusteisesti. Toimikaudella valiokunnan keskeisin toimija on aiempien vuosien tapaan ollut talkoopäällikkö Esa Kokko. Esan asiantuntemuksen varaan ja hänen joustavaan ajankäyttöönsä on aiempien vuosien tapaan kyetty turvautumaan kaikissa IPA -Majaan liittyvissä asioissa. Esan ohella valiokunnan toiminnassa aktiivisesti ovat olleet mukana Markku Hotti ja Asko Kuuttila. IPA-Majan toiminnan ja tietysti jäsenistön kannalta tärkeästä varauksien hoidosta on huolelliseen ja perusteelliseen tapaansa vastannut Carola Timper-Karhuviita. Carola on hoitanut myös yhdistyksen jäsenyysasiat.

034

IPA-Maja

Toimikaudella 2015 toteutimme talkootyönä IPA-Majan katon pinnoitustyön, jonka yhteydessä katolle asennettiin 557 neliötä palahuopaa. Jo ison kattourakan tekemisen yhteydessä ennakolta linjasimme toimikauden 2016 toimintaa. Yksimielisen linjauksen mukaan kulunut toimikausi sisältyi IPA-Majan osalta teemaan IPA-Majan yleistä kunnossapitoa - mitään merkittäviä talkoourakoita ei edes kirjattu toimintasuunnitelmaan.

035

Carolan toimittaman tilaston mukaan vuoden 2016 aikana IPA -Majalla on ollut 939 majoitustapahtumaa (vuonna 2015 vastaava luku oli 883). Kansainvälinen jäsenistö on käyttänyt IPA -Majaa seuraavasti (lukemat majoitustapahtumina):

 1. Viro 46
 2. Saksa 16
 3. Hong Kong 6
 4. Alankomaat 11
 5. Norja 7
 6. Espanja 20
 7. Ruotsi 11
 8. Yhdistyneet Kuningaskunnat 3

Vuoden 2016 yhdistyksen kokoukseen saakka IPA -Majan isännöitsijänä oli Markku Hotti. Markku pyöritti talven ja kevään sesonkiviikkojen ajan talkooperusteista majapäivystäjien rinkiä. Toimintavuoden aikana ringissä ovat olleet Markun ja Beritin lisäksi Eija Aspholm, Esa Kokko, Pekka Kainulainen, Asko Kuuttila, Pentti Jokinen, Matti Ketola, Esko Kinnunen ja Jouko Pyyny.
Turun vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa IPA -Majan isännöinti siirtyi oman toimen ohella IPA Suomen osasto ry:n sosiaalivaliokunnan puheenjohtajalle.

036

IPA-Poliisiuutiset

Ipa-Poliisiuutiset julkaistiin vuonna 2016 yhteensä kolme kertaa aiempien vuosien tapaan.
Jokainen lehti julkaistiin perinteisenä printtipainoksena ja tämän jälkeen IPA-Finland.org sivustolla nettiversiona.
Lehden 1/16 päätoimittajana toimi Kauko Kuismin, jonka jälkeen päätoimittajan vaihdoksen myötä lehden 2-3/16 toimitti Aapo Hillman.
Lehden levikki on koostunut pääasiassa kahdesta ryhmästä – jäsenistä sekä mainostajista.

Lehden sisältöön ja ulkoasun ei ole päätoimittajan vaihdoksen myötä tullut juurikaan muutoksia. Lehden sisältö on ollut järjestöviestintää IPA-Suomen- ja alaosastojen tapahtumista sekä myös kansainvälisistä IPA-kokoontumisista, joihin jäsenemme ovat ottaneet osaa.
Kussakin lehdessä on ollut ammatillinen teema, johon on hankittu teemaan liittyviä kirjoituksia ja kuvitusta.

Syksyn 2016 aikana päätoimittaja Aapo Hillman on ilmoittanut hallitukselle, että ei ole käytettävissä vuoden 2017 vuosikokouksen jälkeen, joten uuden päätoimittajan hakeminen on jälleen ajankohtaista. Tätä kirjoittaessa on vuosi vetelemässä viimeisiään, eikä uudesta päätoimittajasta ole tietoa. Lehden kohtalo on avoin.

INTERNET

IPA-Finland.org sivusto on IPA-Suomen osaston julkinen tiedonvälitysportaali.
Sivustolla on julkaistu jäseniä hyödyttävää järjestötietoa sekä tietoa ajankohtaisista asioista.
IPA-Maailman Kongressissa 2016 Suomen osaston web-sivut saivat tunnustusta (Gold Website Award) kahdenkymmenenviiden muun maan sivustojen kanssa. Kriteereinä tunnustuksen saamiselle olivat muun muassa sivujen selkeys, hakukonemahdollisuudet ja siitä kuinka hyvin sivut palvelevat jäsenistöään.

IPa-Finland.org sivuston päivityksen on hoitanut Lauri Läänsoo.

Kotisivujen rinnalla IPA-Suomen osastolla on suljettu Facebook-ryhmä ”IPA Suomen osasto – IPA Section Finland”. Facebook-ryhmä on julkaisukanavana kotisivuja rennompi ja huomattavasti väljempi alusta. Järjestötiedon ja tapahtumien lisäksi Facebook-sivuilla on jaettu lukijoiden nähtäväksi huomattavasti enemmän ja laveammin poliisiin liittyvää uutisointia ja mediasisältöä.
Lauri Läänsoo on tuottanut valtaosan Facebook-ryhmän sisällöstä.

Aapo Hillman
IPA-Poliisiuutiset
Päätoimittaja

IPA Poliisiuutiset

Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyi kustannussopimuksen mukaisesti kuluneella toimikaudella kolme kertaa. Lehden 1/2016 päätoimittajana oli allekirjoittanut ja lehden teemoina olivat työhyvinvointi ja kriisinhallinta. Turun vuosikokouksen jälkeen päätoimittajan vastuussa on ollut Aapo Hillman. Aapo oli valinnut lehden 2/2016 teemaksi venepoliisitoiminnan ja asuntomurrot. Lehden 3/2016 teemana oli petosrikollisuus.
Yhdistyksen jäsenlehden toimittamista voitaneen perustellusti pitää tärkeänä osana yhdistyksen palvelutarjontaa ja viestintää. Yhteistyö IPA Poliisiuutiset -lehden kustantajan ja taitosta huolehtivan Printmix Oy:n kanssa on toiminut hyvin. Mikäli olemme oikein ymmärtäneet, myös kustantaja on ollut tyytyväinen lehden toimitukselliseen linjaan ja erityisesti ammatillisiin teemoihin.

Servo per Amikeco
Kauko Kuismin
IPA Suomen osasto ry:n I varapuheenjohtaja,
yhdistyksen sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja


KULTTUURIVALIOKUNTA

Kulttuurivaliokunnan toimintakertomus vuodelta 2016

Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Timo Suikkari. Puheenjohtajan toimikausi oli ensimmäinen ja tehtävät sekä toimintatavat olivat totuttelua.
Toiminta koostui pääasiassa sähköpostiviesteihin vastaamisesta.
Menneellä toimintakaudella Kulttuurivaliokunta ei kokoontunut kertaakaan.
Eri tapahtumiin on kutsut ja muut tiedot välitetty pääsihteerin toimesta.
Lokakuussa IPA Suomen Osaston nettisivut palkittiin Gold Website Award 2016-palkinnolla. Tästä kuuluu tietysti suuri kiitos Lauri Läänsoolle. Nettisivut ovat nyt entistä selkeämmät ja helpommin hallinnoitavissa olevat.
Gimbornin kurssitarjonnasta voisi todeta sen verran, että englanninkielisten kurssien tarjonta on tällä hetkellä kovin vähäistä. Tämä saattaa vähentää suomalaisten hakeutumista Gimbornin oppeihin.

Timo Suikkari
III varapresidentti
Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja


AMMATILLINEN VALIOKUNTA

Ammatillisen valiokunnan puheenjohtajana on toiminut Jorma Niemi (IPA uusimaa) muina jäseninä Marja-Liisa Marjomaa (IPA Polar) ja Juha-Matti Marttila (IPA Häme). Ammatillisen valiokunnan tapahtumaa valmistelevaan työhön on osallistunut kutsuttuna Tomi Lehtinen (IPA Uusimaa). Kuluvana vuonna yhteisiä erillisiä kokoontumisia ei ole järjestetty, vaan asiat on hoidettu muutoin yhteyttä pitäen.

Ammatillinen valiokunta pyrkii edistämään ammatillista osaamista sekä kontakteja kansainvälisesti, lähialue- ja erityisesti pohjoismaisena yhteistyönä. Tässä tarkoituksessa merkittävin tapahtuma oli kotimaassa Joensuussa 19 - 22.5.2016 järjestetty Keski- ja Itä Euroopan maiden konferenssi. Konferenssi sai hyvän osanoton 14 eri maan edustajista. Tapahtuman esitysten ammatilliset teemat olivat huolella ja monipuolisesti valitut alkaen Suomen poliisin toiminnan esittelystä. Muita esillä olleita aiheita olivat rajat ylittävä rikollisuus, poliisi ja media sekä liikunta poliisin työkuntoa ylläpitävänä tekijänä.

037

Joensuun CEEC konferenssin osallistujat yhteiskuvassa ennen kaupungintalolla pidettyä vastaanottoa.

Kuluneen vuoden aikana toteutui viime vuodelta siirretty seminaari ASP Instructor Course. Kim Lagerroos (IPA Aura) toimi kouluttajan roolissa Gimbornin koulutuskeskuksessa 28.3 - 1.4.2016 voimankäyttökoulutukseen liittyen. Toivottavasti suomalaisten panos tulevaisuudessa seminaarien osalta tulee lisääntymään. Ammatillisen valiokunnan tiedossa on muun muassa IPA Uusimaan piirissä käynnistetty työskentely ympäristörikostorjunta-aiheisen seminaariin saamiseksi Gimbornin ohjelmaan v.2018 suomalaisten aloitteesta.
Kansainvälisellä tasolla on edellä mainittujen tapahtumien lisäksi vastattu muutamiin kirjeisiin ja tiedusteluihin Suomen poliisista, poliisin toiminnasta tai poliisihallinnon viimeaikaisista uudistuksista.

038
Gimbornin linna ja seminaarit ovat erinomainen mahdollisuus kartuttaa ammatillista osaamista.

Ammatillisen valiokunnan merkittävä vastuualue on uusien jäsenien rekrytointi. Rekrytointiin päätettiin heti alkuvuodesta panostaa käynnistämällä erityinen jäsenhankintakampanja kannustimineen IPA SO:n hallituksen päätöksellä. Useissa alaosastoissa tämä sai aikaan hyvän aktiivisuuden ja saimme uusia jäseniä valtakunnallisesti kaikkiaan yhteensä 60. Aktiivisimmat alaosastot rekrytoinnissa olivat IPA Häme, IPA Uusimaa ja IPA Botnia. Uudistuneet IPA SO:n kotisivut ovat osaltaan helpottaneet toiminnasta tiedon jakamista ja liittyminen IPA jäseneksi onnistuu aiempaa joustavammin sähköisesti verkon kautta.

IPA Suomen osaston liikunta ja urheilutapahtumiin sisältynyttä toimintaa on aiemman käytännön mukaisesti koordinoitu ammatillisen valiokunnan toiminnan osana. Liikunta on yksi poliisin ammattiin tarvittavaa työkuntoa vahvistava ja hyvinvointia ylläpitävä keino. Etenkin vielä virassa olevalle jäsenistölle hyvä kunto luo osaltaan pohjan tehokkaalle ja turvalliselle poliisityölle.
Ammatillinen valiokunta järjesti järjestyksessään 3. IPA Suomenosaston Golf-mestaruuskilpailut Hankasalmella Revontuli Golfissa 11 - 12.8.2016. Järjestelyistä vastasivat allekirjoittaneen lisäksi kunniapresidentti Jari Liimatta (IPA Karelia) ja Kirsi Nyqvist (IPA Uusimaa) hyvin jatkuneessa yhteistyössä Poliisigolf Ry:n kanssa. Pelaajien määrä jatkoi kasvuaan. Eri pelimuodoissa oli mukana yhteensä 21 IPA - golffaria. Kuluvana vuonna järjestettiin ensimmäinen jäsenistölle suunnattu valtakunnallinen kuntokampanja. IPA SO osallistui omalla joukkueellaan Pyöräilyverkoston Kilometrikisa -tapahtumaan liki neljänkymmenen osallistujan voimin. Hyvän suosion saanut tapahtuma ajoittui 1.5 - 22.9.2016 väliselle ajalle.

039
IPA SO kuntokampajana toiminut Kilometrikisa sai jäsenistöltä hyvän vastaanoton.

Kansainvälinen toiminta on IPA urheilutapahtumien muodossa aiempaa aktiivisempaa. Jäsenistön tarpeisiin vastaamiseksi toiveita on kartoitettu myös järjestön jäsenmaihin suuntautuneella kyselyllä. Uusia lajeja ja tapahtumia on ollut tarjolla runsaasti. IPA International Administration Centren kautta pääosin tulleet kymmenet eri lajien urheilutapahtumien järjestäjien ja kansallisten osastojen lähettämät kutsut on välitetty IPA Suomen osaston alaosastoille ja lajien yhteyshenkilöille.

Servo per Amikeco
Jorma Niemi
IPA Suomen osasto ry:n II varapuheenjohtaja,
yhdistyksen ammatillisenvaliokunnan puheenjohtaja, urheiluyhdysmies

2. TALOUS

Hyvä Ipalainen,

International Police Association (IPA) Suomen osasto Ry:n vuosi 2016 ei tuonut suuria yllätyksiä taloudenhoidon valossa. Ylijäämää tilikaudelta kertyi 1 745,26 euroa, omatoimisen tuottojäämän ollessa 11 388,38 euroa. Näin ollen vuoden 2015 tapaan voittovaroja jäi sukan varteen odottamaan mm. mahdollisia majan investointitarpeita.
IPA Poliisiuutiset tuotti odotetusti johtuen kiinteäsummaisista kustannussopimuksista. Menopuoli pysyi myös odotetun maltillisena ja kokonaisuudessaan IPA Poliisiuutiset on koko Suomen Osaston talouden yksi kulmakivistä.

Myös Ylläksen IPA-majasta saatiin vuokratuottoja odotusten mukaisesti. Vuonna 2016 ei lisäksi ollut suurempia remontti- tai ehostustarpeita, joten majan osalta jäätiin selkeästi plussalle.

IPA Suomen osaston järjestämistä tapahtumista koitui sen sijaan kustannuksia ennustettua hieman enemmin. Turussa järjestetty Suomen osaston vuosikokous sekä Joensuussa toukokuussa järjestetty Keski- ja Itä-Euroopan IPA-maiden kansainvälinen konferenssi (CEEC) rasittivat taloutta tuntuvasti, joskin asiaan oli varauduttu jo tulo- ja menoarviossa.

Joensuun CEEC-kokousta lukuun ottamatta kansainvälisen toiminnan kustannukset olivat odotettua pienemmät.

Hallinnon osalta kustannukset olivat kuta kuinkin odotetut.

Tilikausien 2015 ja 2016 positiivisten tulosten sarja jatkunee talousarvion mukaan myös vuonna 2017. Budjetissa on varauduttu poikkeavasti ainoastaan IPA-majan mahdollista ilmastointiremonttia silmällä pitäen.

Jäsenmaksu oli 2016 25 euroa ja jäseniä vuoden lopussa 2593. Vuoden aikana uusia jäseniä saimme 60 ja uudelleen liittyneitä 16.

Menestyksekästä vuotta 2017!

Mikko Värri
Taloudenhoitaja
International Police Association Suomen osasto Ry

3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat:
3.1 IPA Itä- ja Keski-Euroopan konferenssi CEEC järjestettiin Joensuussa 20 - 22.5.2016 Jari Liimatan johdolla.

3.2 Kansainväliseen nuorisotapaamiseen (IYG) Kaliforniassa 16 - 30.7.2017osallistuivat Tuomas Järvelin Alavudelta ja Meeri Manninen Järvenpäästä.

3.3 Naispoliisien seminaariin Moskovassa 1 - 5.6.2016 osallistui Piia Vuori-Murto Tampereelta.

3.4 IPA:n kansainvälisessä vuosikokouksessa (WC) Uudessa-Seelannissa delegaattina toimi I varapresidentti Kauko Kuismin ja seuraajana pääsihteeri Miia Keso. Kokousviikon yhteydessä järjestettyyn vierailija ohjelmaan osallistuivat Marjo Sorsa.

Yhteistyö Pohjois- ja Baltian maiden sekä Venäjän kanssa.
3.6 IPA Viron vuosikokoukseen 12.3.2016 osallistuivat Veijo Rissanen ja Jari Kinnunen.

3.7. Pohjois- ja Baltian maiden (NBM) tapaamiseen 17 - 19.6.2016 osallistuivat I varapresidentti Kauko Kuismin ja pääsihteeri Miia Keso.

3.8 Pohjois-Kalotti tapaamiseen Luulajassa 2 – 4.9.2016 osallistui Kauko Kuismin.

3.10 IPA-Karelia ja IPA-Saimaa ovat tehneet yhteistyötä IPA Venäjän kanssa.

Gimborn
3.10 Gimbornin vuosikokoukseen IPA SO antoi valtakirjan IPA Norjan edustajalle.

Muu kansainvälinen toiminta ja huomionosoitukset.
3.11 CEEC konferenssissa Joensuussa Carola Timper-Karhuviita palkittiin kv. hallituksen myöntämällä hopeisella ansiomerkillä ja kunniakirjalla Carolan vuosikymmeniä kestäneestä sekä kansallista osastoa, että kansainvälistä järjestöä hyödyntäneestä merkittävästä työstä.

3.12 CEEC konferenssissa Joensuussa Jari Liimatta palkittiin kv. hallituksen myöntämällä hopeisella ansiomerkillä ja kunniakirjalla Jarin pitkäaikaisesta toiminnasta IPA:n kansallisen osaston johtotehtävissä ja toiminnasta kansainvälisillä foorumeilla lähdes kahdenkymmenen vuoden ajan.

3.13 Jari Liimatalle myönnettiin Certificate of Merit hänen toiminnastaan IPA SO:n presidenttinä. Kunniakirja luovutettiin IPA:n kansainvälisessä vuosikokouksessa Uudessa-Seelannissa.

3.14 Carola ja Kauko Karhuviidan luona asui Espanjanlaisen IPA perheen tytär Judith lähes kolmen viikon ajan elo- syyskuun vaihteessa.

3.15 Glennis ja Michael Flannery Brisbanesta olivat Carola ja Kauko Karhuviidan vieraina
4 – 9.11.16.

4. MUU TOIMINTA

4.1 Yhdistys on muistanut jäseniään, kansainvälisiä osastoja sekä yhteistyökumppaneitaan mm heidän merkkipäivinään.

040040

Linkit

IAC logo

ipa houses

poliisi

Meidän sivustomme palkittiin

IPA web gold

Ota yhteyttä

Seuraa meitä