IPA Poliisiuutiset 3-2019

IPA Suomen osasto ry:n toimikaudella 2018 yhdistyksen hallinnossa pohdimme teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Hallitus ja toimihenkilöt puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta kokoontuivat miettimään IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta siten, että strategiatyössä katsetta suunnattiin reilun kymmenen vuoden päähän vuoteen 2030 saakka.

Olen varmaankin jopa kyllästymiseen asti toistanut mantraa: Vallitsevaan hetkeen orientoituminen ja yhdistyksen tilan ja tilanteen hahmottaminen edellyttää toiminnan taustojen ja historian ymmärtämistä, jotta tulevaisuutta ylipäätään voi suunnitella. Niinpä juuri ennen IPA Suomen osaston perustamisen virallista 60 -vuotispäivää päätimme IPA Poliisiuutiset-lehden kustantajan kanssa valita lehden 3/2019 teemaksi IPA -toiminnan historian.

IPA Suomen osaston ensimmäisen viiden vuosikymmenen kattava historia on luettavissa 50-vuotisjuhlajulkaisun näköislehdessä IPA Suomen osaston nettisivuilta IPA -tietoa - meistä - lue meidän historiasta täältä - kohdasta. Julkaisutoimikunta Hellevi Lundströmin johdolla ja alaosastojen edustajat tekivät aikanaan todella huikean määrän työtä juhlajulkaisun eteen. Juhlajulkaisu on edelleen todella käyttökelpoinen aineistokatsaus suomalaisen IPA -toiminnan historiaan. Nyt viimeksi kuluneet kymmenen vuotta ovat sellaista lähihistoriaa, josta aikanaan mahdollisesti laaditaan uudenlainen juhlajulkaisu. Tähän lehteen kootut teeman mukaiset kirjoitukset ovat kunkin kirjoittajan näkemys teemasta. Lienee niin, että yhteinen historia ja toiminnan kokonaisuus muodostuu jokaisen jäsenen ja toiminnassa mukana olleen omista tarinoista. Näiden jo julkaistujen tai vielä julkaisemattomana olevien tarinoiden perusteella IPA:n jäsenet muokkaavat merkityksen sosiaaliselle yhteisölle nimeltä IPA Suomen osasto. Jokohan kenties viiden vuoden päästä löytyisi taas julkaisutoimikunta, joka liki pitelemättömällä innolla ryhtyisi kokoamaan noita jäsenten tarinoita ja tuottamaan aineistoa uutta juhlajulkaisua varten?

Lehden teeman mukaisista kirjoituksista nostaisin esille IPA Helsingin puheenjohtajan, IPA Suomen osasto ry:n kunniajäsenen Hannu Siljamäen kirjoituksen otsakkeella Minun IPAni. Hannu luo kirjoituksessaan katsauksen oman pitkäaikaisen IPA:n ja myöhemmin myös IBA:n toiminnan alkulähteille sekä omalla tarinallaan tuo esille näkökulmaansa aikanaan IPA Suomen osastolta valtavia voimavaroja vaatineeseen vuoden 1978 IEC -kokoukseen. Minulla päätoimittajana on ollut mahdollisuus ennakkoon huolella tutustua Hannun kirjoitukseen. Suosittelen erityisen lämpimästi Hannun kirjoituksen lukemista - ajatuksella!

Printmix Oy:n Mika-Matti Trogenin ja IPA Suomen osasto ry:n välinen yhteistyö on alkanut vuonna 2012. Päätoimittajana minä katson yhteistyömme olevan varsin merkittävä osa IPA Suomen osaston toiminnan lähihistoriaa. Esitän kiitokseni kuluneista erinomaisista yhteistyön vuosista ja toivon osaltani yhteistyömme jatkuvan edelleen.

IPA Suomen osaston vuonna 2018 aloittama työ Gimbornin seminaaritoiminnan organisoinnissa on kuluneen vuoden aikana saanut jatkoa. Jorma Niemen ja Toni Lehtisen panostus ympäristörikosseminaarin järjestämiseksi on tuonut tunnustusta sekä vastuullisille järjestäjille että IPA Suomen osastolle. IPA -toiminnassa mukana olevilla on sellaista ammatillista osaamista ja erityistaitoa, jolle näyttää olevan kysyntää kansainvälisillä foorumeilla, vaikka emme aina olisikaan profeettoja omalla maallamme.

IPA Suomen osaston kansainväliseen toimintaan on vakiintuneesti kuulunut kansainvälinen nuorisotapaaminen IYG ja nuorten poliisien tapaaminen YPO. Kummastakin tapahtumasta on kirjoitukset tässä lehdessä. Toki muitakin kansainväliseen toimintaan liittyviä kirjoituksia on mahtunut mukaan lehteen.

IPA Poliisiuutiset -lehden toimituksen puolesta välitän kiitokseni kaikille toimintavuoden aikana lehtiin sisältöä tekstein ja kuvin tuottaneille IPA -jäsenille. Kiitän vielä lehden kustantajaa ja taitosta vastaavaa erinomaisesta yhteistyöstä. Toivotan lehden lukijoille ja yhteistyökumppaneille Rauhaisaa Joulun Aikaa ja Parhainta Onnea ja Menestystä Vuodelle 2020.

Servo per Amikeco,
Kauko Kuismin,
päätoimittaja

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • IPA Poliisiuutiset 1-2020

  IPA Poliisiuutiset 1-2020

  Karkausvuoden karkauspäivä on ainakin sään osalta suotuisa. Pieni yöpakkanen ennustaa selkeää säätä ja aamuinen auringonpaiste kummasti kohottaa mielialaa. Meillä täällä Pohjois-Savon alueella maisemakin on varsin keväisen oloinen ehkäpä sen johdosta, että lunta on kovin niukasti. Samaan aikaan IPA-Majalla talkooporukka ahertaa pudottaen maahan rakennuksen pinta-alaltaan 557 neliömetrin laajuiselta katolta reilun metrin korkuista lumikerrosta. Niinpä, onneksi pohjoisessa on vielä vanhan ajan talvi!
 • IPA Poliisiuutiset 3-2019

  IPA Poliisiuutiset 3-2019

  IPA Suomen osasto ry:n toimikaudella 2018 yhdistyksen hallinnossa pohdimme teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Hallitus ja toimihenkilöt puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta kokoontuivat miettimään IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta siten, että strategiatyössä katsetta suunnattiin reilun kymmenen vuoden päähän vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2019

  IPA Poliisiuutiset 2-2019

  IPA Suomen osasto ry:n 60-vuotis juhlavuosi lähestyy tätä kirjoitettaessa jo puoliväliään. Yhdistyksen kokousta Jyväskylässä 6.4.2019 vietettiin juhlavuoden merkeissä. IPA:n kalottitapaamisessa huhtikuun lopulla IPA-Majalla Äkäslompolossa jatkoimme juhlavuoden teemaa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2019

  Arvoisat IPA Suomen osaston jäsenet, hyvät IPA Poliisiuutiset lehden lukijat.Kun kymmenen vuotta sitten kirjoitin pääkirjoitusta IPA lehteen 1/2009, oli IPA Suomen osastolla 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen kokous pidettiin Tampereella PolAmk:n tiloissa ja varsinainen juhlavuoden kansainvälinen tilaisuus järjestettiin 4. - 7.6. Turussa. Kuluva vuosi on IPA Suomen osaston 60. toimintavuosi. Tänä vuonna kokoonnumme kevään korvalla vuosikokoukseen Jyväskylään.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Suomen osastossa on vuosien varrella useasti pohdittu teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA?” Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat 2. - 4.11.2018 puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta pohtimaan IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta. Katsetta suunnattiin vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset -lehden kesän 2018 numeron teemaksi on sovittu terrorismin torjunta. Teema on erityisesti Turun puukotusiskun oikeuskäsittelyn ja käräjäoikeuden antaman tuomion johdosta ajankohtainen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että Turun puukotus täytti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Käräjäoikeus 15.6.2018 antamallaan tuomiolla tuomitsi marokkolaisen tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2018

  IPA Poliisiuutiset 1-2018

  Arvoisa lukija, kädessäsi olevan lehden teemaksi on sovittu järjestäytynyt rikollisuus. Lehden teeman mukaisissa ammatillisissa kirjoituksissa käsitellään ympäristörikoksien, rahanpesun ja ihmisen hakkeroinnin kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2017

  IPA Poliisiuutiset 3-2017

  On usein todettu, että kyky hahmottaa nykyisyyttä, vallitsevaa tilannetta, edellyttää ainakin jonkinlaista historian tuntemista. Niinpä teen lyhyen katsauksen IPA Suomen osaston pitkään traditioon, jotta voisin hieman hahmottaa IPA -toiminnan nykyistä tilaa.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2017

  IPA Poliisiuutiset 2-2017

  Tervehdys Teille arvoista IPA Poliisiuutiset -lehden lukijat.Vuoden verran IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden toimittamisesta vastasi ja pääkirjoituksen laati Aapo Hillman. Talvella Aapo kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä syrjään päätoimittajan tehtävästä. Niinpä lehden toimittamisen vastuu palautui taas toistaiseksi minulle. Välitän sekä omani että IPA Suomen osasto ry:n kiitokset Aapolle laadukkaasti toimitetuista lehdistä. Aapo on jatkossa luvannut avustaa lehden toimitusta ainakin tuottamalla valokuva-aineistoa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2017

  IPA Poliisiuutiset 1-2017

  Tänä vuonna IPA-Suomen osasto pitää vuosikokouksensa Tallinnassa yhdessä IPA-Viron kanssa. Järjestelyt ovat edenneet, ja ilmoittautumiskaavakkeet ovat olleet jakelussa jo edellisen lehden yhteydessä sekä netissä niin kotisivuilla kuin Facebookissakin.Tämän vuoden lehden ilmestyminen menee hilkulle vuosikokoukseen ilmoittautumisen määräajan kanssa, ja lehti tuskin ilmestyy ennen ilmoittautumisen määräajan umpeutumista.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2016

  IPA Poliisiuutiset 3-2016

  Lehden ammatillinen teema liittyy ihmisten pettämiseen, ja muutama teemaan liittyvä juttu onkin hankittu lehteen löyhällä aihesidonnaisuudella. Jari Javanaisen kirjoitus Reveton-haittaohjelmasta ei sinänsä edusta perinteistä petosrikollisuutta, mutta ei liene tarkoituksenmukaista lokeroida asioita liian ahtaasti. Reveton-jutussakin löytyy heikko lenkki, ja se on ihminen.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2016

  IPA Poliisiuutiset 2-2016

  Kevään vuosikokouksen yhteydessä päätoimittaja vaihtui. Lähes vuosikymmenen päätoimittajan tointa hoitanut Kauko Kuismin ei kuitenkaan ole hypännyt täysin sivuun lehdeltä, vaan on edelleen mukana toimituskunnassa. Kaukon kokemus, näkemys ja luodut suhteet ovatkin kultaa arvokkaampia tilanteessa, jossa olen hypännyt mukaan käytännössä pystymetsästä ja siltä pohjalta, että aiemmat kirjoitukseni ovat olleet joko rikosilmoituksia tai sitten toisten kertomuksia.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2016

  IPA Poliisiuutiset 1-2016

  Arvoisa lukija, kirjoitin IPA -lehdessä 2/2008 ensimmäisen pääkirjoitukseni yhdistyksen julkaisuun.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2015

  IPA Poliisiuutiset 3-2015

  Pariisissa tehtyjen terroritekojen sarjan johdosta marraskuista perjantaita 13. päivää on pidettävä ulkomaisen ilmaisunsa mukaisena Mustana Perjantaina (Black Friday). Tavallisiin ihmisiin kohdistetut terroriteot Euroopan sydämessä pakottavat vakavasti pohtimaan terrorismin viimekätistä olemusta: pyrkimystä levittää pelkoa, epätoivoa ja aiheuttaa syvällisiä haavoja ihmismieliin. Terrorin välittöminä kohteina ovat ihmiset, mutta välillisesti terroristit pyrkivät iskemään demokraattisten oikeusvaltioiden ytimeen pakottaen yhteiskuntien tasapainoilemaan sisäisen turvallisuutensa maksimoinnin ja yksilöiden vapauksiin liittyvän arvomaailman välillä.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Suomen osaston vuosikokouksessa päättyi pitkä ja monia merkittäviä hankkeita kattanut ajanjakso yhdistyksen taloushallinnossa. Carola Timper-Karhuviita esitteli yhdistyksen kokoukselle viimeistä kertaa tilit, taseen ja budjetin. Toukokuussa 1974 alkaneen aidon IPA -ihmisen työsaralle on mahtunut tyyntä ja myrskyä, on tullut ruusuja ja ohdakkeita ja yhdistyksen hallinnon vastuuhenkilöt ovat moneen kertaan ennättäneet vaihtua. Olen varma, että yhdistyksen talouden tiukkoina aikoina Carola on viettänyt monta unetonta yötä, moni ikävä sana tai ymmärtämätön kommentti on pahoittanut mielen siinä määrin, että kysymys jatkamisen järkevyydestä on varmuudella useaan kertaan pulpahtanut pintaan.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 3/14 -lehden ilmestymisen jälkeen olemme joutuneet elämään aikaa, jolloin yhteiskuntien vakautta on vakavasti horjutettu. Koettu turvallisuuden tunne, joka pääsääntöisesti yksilöiden tasolla rakentuu sisäisin mekanismein ja johon ulkoa tulevat signaalit joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, on niin ikään joutunut koetukselle.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2014

  IPA Poliisiuutiset 3-2014

  0len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.