IPA Poliisiuutiset 2-2019

Osumat: 481

IPA Suomen osasto ry:n 60-vuotis juhlavuosi lähestyy tätä kirjoitettaessa jo puoliväliään. Yhdistyksen kokousta Jyväskylässä 6.4.2019 vietettiin juhlavuoden merkeissä. IPA:n kalottitapaamisessa huhtikuun lopulla IPA-Majalla Äkäslompolossa jatkoimme juhlavuoden teemaa.

Olettaisin, että jatkamme juhlavuositeemalla ainakin vielä PA Viron kesäpäivien yhteydessä. Mielestäni puheenjohtaja Jari Kinnunen kiteytti olennaisimman juhlavuoden teemaan liittyen yhdistyksen kokouksen avaussanoja lausuessaan:

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että poliisimiehet ja -naiset aikoinaan ottivat asiakseen perustaa tänne Pohjan perukoille alaosaston.”

Puheenjohtaja Jari Kinnunen nosti juhlako-kouksen avauspuheessaan kriittisin äänenpainoin esille myös kv. IPA:n kentillä havaittavissa olevan turbulenssin. Tässä lehdessä pressan palstalla on tästä teemasta luettavissa lisää Jarin mietteitä.

Juhlakokouksessa IPA Suomen osasto palkitsi ansiomerkein ja kunniakirjoin IPA -toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Kultaisten ja hopeisten ansiomerkkien myöntämisen kriteerit on aikanaan palkitsemissäännöissä määritelty tiukoin ehdoin. Työtä IPA -toiminnan hyväksi edellytetään - pelkällä läsnäololla ei ketään palkita. Parhaimmat onnitteluni kaikille ansioistaan palkituille!

Yhdistyksen kunniakirja on korkein arvostuksen osoitus henkilöille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, mutta jotka työllään ja toiminnallaan erityisellä tavalla ovat edistäneet IPA -asiaa. Tässä yhteydessä nostaisin esille kolme juhlakokouksessa kunniakirjoilla palkittua. Sirkka Pyyny on, voisi sanoa, vuosikymmenten ajan tehnyt talkootyötä IPA-Majalla erityisesti keväisten siivoustalkoiden yhteydessä. Välitän tässä Sirkalle vielä parhaimmat kiitokseni. Myös IPA Poliisiuutiset lehden kustantajan edustaja ja lehden taitosta vastaava Mika Trogen ansaitsee erityiskiitokseni. Painetulla jäsenlehdellä edelleen on mediamyllerryksistä huolimatta iso merkitys - näin ainakin minä tahdon asiaa ajatella. Mielestäni yhteistyömme Printmix Oy:n kanssa on toiminut hyvin ja joustavalla tavalla. Kolmannen erityismainintani osoitan Joen Tukkutiimi Oy:n Veikko Lambergille. Veikko on vuosikausia toiminut IPA Suomen osasto IPA -tuotteiden ”hovihankkijana”. Osaltani toivon, että yhteistyömme edelleen jatkuisi entiseen malliin.

Olemme valinneet IPA Poliisiuutiset -lehden 2/2019 teemaksi koulupoliisitoiminnan. Lehdessä on kolme teeman mukaista kirjoitusta. Raimo Erkkilän koostamista Turun alueen koulujen rehtoreille tehdyistä haastatteluista nousee selkeästi esille ajatus siitä, että poliisilla aiemmin oli koulupoliisitoiminta- ja laillisuuskasvatustyössä merkittävästi nykyistä enemmän henkilöresursseja käytettävissään. Omassa kirjoituksessaan Carita Kinnunen selostaa tammikuussa 2019 julkaistun opinnäytetyönsä perusteella lapsiin ja nuoriin kohdennettavien toimintojen prosesseja ja korostaa ennalta ehkäisevän työn merkitystä. Kolmannessa teemanmukaisessa kirjoituksessa käsitellään sisäministeriön asettaman työryhmän laatimaa ennalta ehkäisevän työn strategiaa, Enskaa. Strategiatyöryhmä muun ohessa toteaa, että Suomessa luottamus poliisiin on korkealla, ja tämän luottamuksen perusteella poliisi on pystynyt tekemään hyvää tulosta eurooppalaisittain vertailtuna pienillä resursseilla. Luottamuksen ylläpitämisen katsotaan vaativan työtä päivittäin, ja ennalta ehkäisevä toiminta on tässä keskiössä. Tahtotila siis on se, että poliisin niukkoja resursseja halutaan merkittävällä tavalla kohdentaa ennalta ehkäisevään työhön.

Toivotan IPA Suomen osasto ry:lle hyvää 60-vuotisjuhlavuotta ja kaikinpuolista menestystä tuleville vuosille. Toivotan kaikille IPA Poliisiuutiset -lehden lukijoille hyvää, leppoisaa kesää ja lauhoja tuulia!

Servo per Amikeco,
Kauko Kuismin,
päätoimittaja