IPA Poliisiuutiset 1-2019

Arvoisat IPA Suomen osaston jäsenet, hyvät IPA Poliisiuutiset lehden lukijat.
Kun kymmenen vuotta sitten kirjoitin pääkirjoitusta IPA lehteen 1/2009, oli IPA Suomen osastolla 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen kokous pidettiin Tampereella PolAmk:n tiloissa ja varsinainen juhlavuoden kansainvälinen tilaisuus järjestettiin 4. - 7.6. Turussa. Kuluva vuosi on IPA Suomen osaston 60. toimintavuosi. Tänä vuonna kokoonnumme kevään korvalla vuosikokoukseen Jyväskylään.

Yhdistyksen toiminta on kuluneiden vuosikymmenien aikana ollut yhdessä tekemisen historiaa mottoon Servo per Amikeco tukeutuen. IPA Suomen osaston perustava kokous pidettiin 18.12.1959 - näin tehtiin IPA Suomen osaston historiaa. Yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtaja Yrjö S. Vaarama oli ensin perustamiskokouksen jälkeen valitun väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja. Väliaikaisen hallituksen tehtävänä oli kirjoittaa sääntöehdotus seuraavan kokouksen hyväksyttäväksi. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin 9.3.1960 pidetyssä kokouksessa. Kokouksesta lähetettiin kansainväliselle pääsihteerille kirjeitse ilmoitus osaston perustamisesta ja pyyntö osaston hyväksymisestä kansainvälisen IPA:n jäseneksi. IPA Suomen osasto merkittiin yhdistysrekisteriin 27.7.1960. Kansallisen lainsäädännön mukaisen prosessin jälkeen IPA Suomen osasto voitiin sitten hyväksyä kansainvälisen järjestön jäseneksi 16.–18.3.1961 Pariisissa pidetyssä IPA:n kongressissa. Vuodesta 1959 lähtien jäsenistön kansallinen ja kansainvälinen yhteisöllinen toiminta moton ystävän palvelus mukaisesti on ollut positiiviseen ihmiskäsitykseen ja ystävyyden myönteisiin ulottuvuuksiin perustuvaa sosiaalista kanssakäymistä. IPA -toiminnan perusta on aikanaan luotu II maailmansodan jälkeisissä olosuhteissa, mutta toiminnan ydinajatus on edelleen vahvasti alkuperäisen perustan mukainen. Kun perusta on luja, niin tästä on hyvä jatkaa kohti tulevia vuosia ja vuosikymmeniä!

Kuluneiden vuosikymmenien ajan IPA Suomen osaston hallinto, alaosastojen toiminta ja erityisesti IPA huoneiston ja sen jälkeen IPA Majan käytännön asioiden järjestäminen on perustunut vapaaehtoiseen työhön ja talkoisiin. Kun hieman tiedän IPA -toiminnan alkuajoista ja jonkin verran tunnen viimeisten kolmen vuosikymmenen kansallista ja kansainvälistä IPA -ideologian mukaista kulttuurisuhteiden edistämistä ja vastavuoroista avunantoa sosiaalisten palveluiden alueella, voin kokemuksen tuomalla varmuudella lausua, että vapaaehtoinen toiminta ja talkootyö ovat IPA Suomen osastossa olleet kaikkein keskeisimmässä ja samalla arvokkaimmassa asemassa. Nöyränä välitän parhaimmat kiitokseni kaikille toiminnassa mukana olleille ja ennakkokiitokseni tuleville yhdistyksen ja alaosastojen aktiivitoimijoille!

IPA Poliisiuutiset -lehden 1/2019 teemaksi on valikoitunut poliisin kansainvälinen toiminta. Kansainvälisenä järjestön jäsenenä IPA Suomen osasto mitä suurimmassa määrin omalta osaltaan edustaa suomalaista poliisia. IPA organisaationa tunnetaan maailmanlaa-

juisesti ammattikunnan keskuudessa. Olen itse sekä aikanaan ulkomailla työskennellessäni että kotimaassa virkatyössäni usein voinut turvautua IPA -toiminnan myötä muodostuneiden verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta saatavaan ammatilliseen apuun. Tässä lehdessä olevasta Jaakko Suomelan kirjoituksesta välittyy ajatus IPA -toiminnan ammatillisesta kontekstista. Yhtä poliisin virallisen kansainvälisen toiminnan muotoa käsittelee Jarmo Puustisen laaja artikkeli ENLETS -verkostosta (European Network of Law Enforcement Technology Services). Kolmas teeman mukainen juttu on lähinnä kooste keskeisimmistä poliisin kansainvälisen toiminnan muodoista.

Toivotan IPA Suomen osasto ry:lle hyvää 60-vuotisjuhlavuotta ja kaikinpuolista menestystä tuleville vuosille! Toivotan kaikille IPA Poliisiuutiset -lehden lukijoille hyvää kevättä!

Servo per Amikeco,
Kauko Kuismin,
päätoimittaja

IPA Poliisiuutiset 1 2019

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • IPA Poliisiuutiset 1-2019

  Arvoisat IPA Suomen osaston jäsenet, hyvät IPA Poliisiuutiset lehden lukijat.Kun kymmenen vuotta sitten kirjoitin pääkirjoitusta IPA lehteen 1/2009, oli IPA Suomen osastolla 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen kokous pidettiin Tampereella PolAmk:n tiloissa ja varsinainen juhlavuoden kansainvälinen tilaisuus järjestettiin 4. - 7.6. Turussa. Kuluva vuosi on IPA Suomen osaston 60. toimintavuosi. Tänä vuonna kokoonnumme kevään korvalla vuosikokoukseen Jyväskylään.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Suomen osastossa on vuosien varrella useasti pohdittu teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA?” Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat 2. - 4.11.2018 puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta pohtimaan IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta. Katsetta suunnattiin vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset -lehden kesän 2018 numeron teemaksi on sovittu terrorismin torjunta. Teema on erityisesti Turun puukotusiskun oikeuskäsittelyn ja käräjäoikeuden antaman tuomion johdosta ajankohtainen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että Turun puukotus täytti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Käräjäoikeus 15.6.2018 antamallaan tuomiolla tuomitsi marokkolaisen tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2018

  IPA Poliisiuutiset 1-2018

  Arvoisa lukija, kädessäsi olevan lehden teemaksi on sovittu järjestäytynyt rikollisuus. Lehden teeman mukaisissa ammatillisissa kirjoituksissa käsitellään ympäristörikoksien, rahanpesun ja ihmisen hakkeroinnin kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2017

  IPA Poliisiuutiset 3-2017

  On usein todettu, että kyky hahmottaa nykyisyyttä, vallitsevaa tilannetta, edellyttää ainakin jonkinlaista historian tuntemista. Niinpä teen lyhyen katsauksen IPA Suomen osaston pitkään traditioon, jotta voisin hieman hahmottaa IPA -toiminnan nykyistä tilaa.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2017

  IPA Poliisiuutiset 2-2017

  Tervehdys Teille arvoista IPA Poliisiuutiset -lehden lukijat.Vuoden verran IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden toimittamisesta vastasi ja pääkirjoituksen laati Aapo Hillman. Talvella Aapo kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä syrjään päätoimittajan tehtävästä. Niinpä lehden toimittamisen vastuu palautui taas toistaiseksi minulle. Välitän sekä omani että IPA Suomen osasto ry:n kiitokset Aapolle laadukkaasti toimitetuista lehdistä. Aapo on jatkossa luvannut avustaa lehden toimitusta ainakin tuottamalla valokuva-aineistoa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2017

  IPA Poliisiuutiset 1-2017

  Tänä vuonna IPA-Suomen osasto pitää vuosikokouksensa Tallinnassa yhdessä IPA-Viron kanssa. Järjestelyt ovat edenneet, ja ilmoittautumiskaavakkeet ovat olleet jakelussa jo edellisen lehden yhteydessä sekä netissä niin kotisivuilla kuin Facebookissakin.Tämän vuoden lehden ilmestyminen menee hilkulle vuosikokoukseen ilmoittautumisen määräajan kanssa, ja lehti tuskin ilmestyy ennen ilmoittautumisen määräajan umpeutumista.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2016

  IPA Poliisiuutiset 3-2016

  Lehden ammatillinen teema liittyy ihmisten pettämiseen, ja muutama teemaan liittyvä juttu onkin hankittu lehteen löyhällä aihesidonnaisuudella. Jari Javanaisen kirjoitus Reveton-haittaohjelmasta ei sinänsä edusta perinteistä petosrikollisuutta, mutta ei liene tarkoituksenmukaista lokeroida asioita liian ahtaasti. Reveton-jutussakin löytyy heikko lenkki, ja se on ihminen.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2016

  IPA Poliisiuutiset 2-2016

  Kevään vuosikokouksen yhteydessä päätoimittaja vaihtui. Lähes vuosikymmenen päätoimittajan tointa hoitanut Kauko Kuismin ei kuitenkaan ole hypännyt täysin sivuun lehdeltä, vaan on edelleen mukana toimituskunnassa. Kaukon kokemus, näkemys ja luodut suhteet ovatkin kultaa arvokkaampia tilanteessa, jossa olen hypännyt mukaan käytännössä pystymetsästä ja siltä pohjalta, että aiemmat kirjoitukseni ovat olleet joko rikosilmoituksia tai sitten toisten kertomuksia.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2016

  IPA Poliisiuutiset 1-2016

  Arvoisa lukija, kirjoitin IPA -lehdessä 2/2008 ensimmäisen pääkirjoitukseni yhdistyksen julkaisuun.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2015

  IPA Poliisiuutiset 3-2015

  Pariisissa tehtyjen terroritekojen sarjan johdosta marraskuista perjantaita 13. päivää on pidettävä ulkomaisen ilmaisunsa mukaisena Mustana Perjantaina (Black Friday). Tavallisiin ihmisiin kohdistetut terroriteot Euroopan sydämessä pakottavat vakavasti pohtimaan terrorismin viimekätistä olemusta: pyrkimystä levittää pelkoa, epätoivoa ja aiheuttaa syvällisiä haavoja ihmismieliin. Terrorin välittöminä kohteina ovat ihmiset, mutta välillisesti terroristit pyrkivät iskemään demokraattisten oikeusvaltioiden ytimeen pakottaen yhteiskuntien tasapainoilemaan sisäisen turvallisuutensa maksimoinnin ja yksilöiden vapauksiin liittyvän arvomaailman välillä.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Suomen osaston vuosikokouksessa päättyi pitkä ja monia merkittäviä hankkeita kattanut ajanjakso yhdistyksen taloushallinnossa. Carola Timper-Karhuviita esitteli yhdistyksen kokoukselle viimeistä kertaa tilit, taseen ja budjetin. Toukokuussa 1974 alkaneen aidon IPA -ihmisen työsaralle on mahtunut tyyntä ja myrskyä, on tullut ruusuja ja ohdakkeita ja yhdistyksen hallinnon vastuuhenkilöt ovat moneen kertaan ennättäneet vaihtua. Olen varma, että yhdistyksen talouden tiukkoina aikoina Carola on viettänyt monta unetonta yötä, moni ikävä sana tai ymmärtämätön kommentti on pahoittanut mielen siinä määrin, että kysymys jatkamisen järkevyydestä on varmuudella useaan kertaan pulpahtanut pintaan.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 3/14 -lehden ilmestymisen jälkeen olemme joutuneet elämään aikaa, jolloin yhteiskuntien vakautta on vakavasti horjutettu. Koettu turvallisuuden tunne, joka pääsääntöisesti yksilöiden tasolla rakentuu sisäisin mekanismein ja johon ulkoa tulevat signaalit joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, on niin ikään joutunut koetukselle.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2014

  IPA Poliisiuutiset 3-2014

  0len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.