IPA Poliisiuutiset 3-2014

IPA Poliisiuutiset 3.20140len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.

On todettu, että sosiaalinen vuorovaikutus on ihmiselle luonteenomaista. Jokainen meistä on tavalla tai toisella riippuvainen niistä yhteisöistä, joissa me elämme. Maailmankuvamme rakentuu ajatukselle asioiden yhteisen toteuttamisen merkityksestä ja yhteisen toiminnan tehokkuudesta. IPA-toiminnassa yhteisöllisyyden ajatuksen ydin voidaan kiteyttää järjestön mottoon Servo per Amikeco, ystävän palvelus. Toiminnan keskiössä on alun alkaen siis ollut positiivinen ihmiskäsitys ja ystävyyden myönteiset ulottuvuudet. IPA-toiminnan perusajatukset on muotoiltu toisen maailmansodan jälkeisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Jäsenistön yhteisenä nimittäjänä toimii ammatillinen yhteisö, joten ainakin lähtökohtaisesti voisimme olettaa, että yhteisen ammatillisen identiteetin kautta järjestön perusajatukset tukeutuvat kansainvälisesti yhdenmukaisiin arvoihin. Järjestön toiminnan perusajatusten muotoilun jälkeen järjestöön kuitenkin on liittynyt varsin erilaisia toimintakulttuureja omaavia ja erimuotoisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa olevia jäsenmaita. Tämän johdosta kansainvälisen IPA:n arvojen tulkintaa tapahtuu erimuotoisten yhteiskuntien reaalimaailman olosuhteita peilaten. Tällä hetkellä IPA kansainvälisenä järjestönä muodostaa suhteellisen monimutkaisen systeemin, jossa on erilaisia, vaikeasti ennakoitaviakin ihmisten odotuksia.

Uutisoinnit, dokumenttiohjelmat, asiantuntijoiden arviot ja päättäjien kannanotot kriisitilanteista ja konflikteista varmuudella avaavat näkökulmaa siihen, kuinka muiden mukana IPA-järjestöön kuuluvat jäsenet, kukin tahoillaan, kohtaavat tapahtumia ja tilanteita, joissa myönteinen ihmiskäsitys voi joutua todella kovalle koetukselle. Ihmisten ainutlaatuiset kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka he tulkitsevat asioita. Ympäröivän maailman epävarmuus ja nopeasti muuttuvat olosuhteet voivat aiheuttaa hämmennystä, epävarmuutta ja ristiriitaisia ajatuksia. Millaisena näemme niiden mahdollisuuksien rajat, joiden sisällä IPA-toiminta voi edistää perusajatustensa mukaisesti ihmisten ja kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, ystävyyttä ja maailmanrauhaa? IPA Suomen osaston hallitus kokoontui syksyllä Lahdessa seminaariin, jossa pyrittiin laatimaan suunnitelma IPA Suomen osaston tulevaisuudesta seuraavalle kymmenelle toimintavuodelle. Koska seminaarin tuotoksia ei vielä ole käsitelty eikä analysoitu hallituksen työvaliokunnassa, en katso voivani käsitellä asiaa vielä tässä yhteydessä. Toteaisin kuitenkin, että IPA:n toiminnan viitekehyksessä yhteiset kokemukset ja muistot antavat tukevan taustan nykyisen tilan arviointiin ja osaltaan voivat olla määrittämässä sitä, millä tavoin toiminnassa mukana olevat kykenevät tunnistamaan muuttuvia olosuhteita ja kohtaamaan vastaantulevia kokemuksia. Vanhan viisauden mukaan parhaiten muutoksesta selviää se, joka on valmistautunut muutokseen. Georg Bernard Shaw on olosuhteisiin mukautumisesta lausunut: ”Järkevät ihmiset sopeutuvat ympäröiviin olosuhteisiin, järjettömät puolestaan sopeuttavat ympäröivät olosuhteet itseensä. Kaikki kehitys tapahtuu jälkimmäisten toimesta.”

Toiminnan tulevaisuutta luodattaessa täytyy pitää kirkkaana mielessä myös tosiasia, että yhdessä toimiminen ei voi onnistua pelkän aatteen varassa, vaan katse on suunnattava myös toiminnan taloudellisen puolen pitkän aikavälin mahdollisimman reaaliperusteiseen suunnitteluun. Yhdistyksen kevään 2015 kokouksessa tulee päätettäväksi toiminnan kannalta merkittäviä asioita. Jäsenet, tulkaa mukaan kokoukseen osallistumaan keskusteluihin ja päätöksentekoon.

IPA Poliisiuutiset -lehden toimituksen puolesta ja omasta puolestani kiitän jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa ja kaikinpuolista menestystä vuodelle 2015.

Kauko Kuismin, päätoimittaja

Pin It

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • IPA Poliisiuutiset 2-2020

  IPA Poliisiuutiset 2-2020

  Poikkeuksellinen tauti vaatii poikkeukselliset lääkkeet. IPA Poliisiuutiset -lehden osalta lääke poikkeusolosuhteisiin suhtautumisessa oli kustantajan ja päätoimittajan yksissä tuumin tekemä päätös aiemmin suunnitellun lehden teeman muuttamisesta COVID 19 -pandemian teemanumeroksi.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2020

  IPA Poliisiuutiset 1-2020

  Karkausvuoden karkauspäivä on ainakin sään osalta suotuisa. Pieni yöpakkanen ennustaa selkeää säätä ja aamuinen auringonpaiste kummasti kohottaa mielialaa. Meillä täällä Pohjois-Savon alueella maisemakin on varsin keväisen oloinen ehkäpä sen johdosta, että lunta on kovin niukasti. Samaan aikaan IPA-Majalla talkooporukka ahertaa pudottaen maahan rakennuksen pinta-alaltaan 557 neliömetrin laajuiselta katolta reilun metrin korkuista lumikerrosta. Niinpä, onneksi pohjoisessa on vielä vanhan ajan talvi!
 • IPA Poliisiuutiset 3-2019

  IPA Poliisiuutiset 3-2019

  IPA Suomen osasto ry:n toimikaudella 2018 yhdistyksen hallinnossa pohdimme teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Hallitus ja toimihenkilöt puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta kokoontuivat miettimään IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta siten, että strategiatyössä katsetta suunnattiin reilun kymmenen vuoden päähän vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2019

  IPA Poliisiuutiset 2-2019

  IPA Suomen osasto ry:n 60-vuotis juhlavuosi lähestyy tätä kirjoitettaessa jo puoliväliään. Yhdistyksen kokousta Jyväskylässä 6.4.2019 vietettiin juhlavuoden merkeissä. IPA:n kalottitapaamisessa huhtikuun lopulla IPA-Majalla Äkäslompolossa jatkoimme juhlavuoden teemaa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2019

  Arvoisat IPA Suomen osaston jäsenet, hyvät IPA Poliisiuutiset lehden lukijat.Kun kymmenen vuotta sitten kirjoitin pääkirjoitusta IPA lehteen 1/2009, oli IPA Suomen osastolla 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen kokous pidettiin Tampereella PolAmk:n tiloissa ja varsinainen juhlavuoden kansainvälinen tilaisuus järjestettiin 4. - 7.6. Turussa. Kuluva vuosi on IPA Suomen osaston 60. toimintavuosi. Tänä vuonna kokoonnumme kevään korvalla vuosikokoukseen Jyväskylään.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Suomen osastossa on vuosien varrella useasti pohdittu teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA?” Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat 2. - 4.11.2018 puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta pohtimaan IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta. Katsetta suunnattiin vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset -lehden kesän 2018 numeron teemaksi on sovittu terrorismin torjunta. Teema on erityisesti Turun puukotusiskun oikeuskäsittelyn ja käräjäoikeuden antaman tuomion johdosta ajankohtainen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että Turun puukotus täytti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Käräjäoikeus 15.6.2018 antamallaan tuomiolla tuomitsi marokkolaisen tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2018

  IPA Poliisiuutiset 1-2018

  Arvoisa lukija, kädessäsi olevan lehden teemaksi on sovittu järjestäytynyt rikollisuus. Lehden teeman mukaisissa ammatillisissa kirjoituksissa käsitellään ympäristörikoksien, rahanpesun ja ihmisen hakkeroinnin kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2017

  IPA Poliisiuutiset 3-2017

  On usein todettu, että kyky hahmottaa nykyisyyttä, vallitsevaa tilannetta, edellyttää ainakin jonkinlaista historian tuntemista. Niinpä teen lyhyen katsauksen IPA Suomen osaston pitkään traditioon, jotta voisin hieman hahmottaa IPA -toiminnan nykyistä tilaa.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2017

  IPA Poliisiuutiset 2-2017

  Tervehdys Teille arvoista IPA Poliisiuutiset -lehden lukijat.Vuoden verran IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden toimittamisesta vastasi ja pääkirjoituksen laati Aapo Hillman. Talvella Aapo kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä syrjään päätoimittajan tehtävästä. Niinpä lehden toimittamisen vastuu palautui taas toistaiseksi minulle. Välitän sekä omani että IPA Suomen osasto ry:n kiitokset Aapolle laadukkaasti toimitetuista lehdistä. Aapo on jatkossa luvannut avustaa lehden toimitusta ainakin tuottamalla valokuva-aineistoa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2017

  IPA Poliisiuutiset 1-2017

  Tänä vuonna IPA-Suomen osasto pitää vuosikokouksensa Tallinnassa yhdessä IPA-Viron kanssa. Järjestelyt ovat edenneet, ja ilmoittautumiskaavakkeet ovat olleet jakelussa jo edellisen lehden yhteydessä sekä netissä niin kotisivuilla kuin Facebookissakin.Tämän vuoden lehden ilmestyminen menee hilkulle vuosikokoukseen ilmoittautumisen määräajan kanssa, ja lehti tuskin ilmestyy ennen ilmoittautumisen määräajan umpeutumista.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2016

  IPA Poliisiuutiset 3-2016

  Lehden ammatillinen teema liittyy ihmisten pettämiseen, ja muutama teemaan liittyvä juttu onkin hankittu lehteen löyhällä aihesidonnaisuudella. Jari Javanaisen kirjoitus Reveton-haittaohjelmasta ei sinänsä edusta perinteistä petosrikollisuutta, mutta ei liene tarkoituksenmukaista lokeroida asioita liian ahtaasti. Reveton-jutussakin löytyy heikko lenkki, ja se on ihminen.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2016

  IPA Poliisiuutiset 2-2016

  Kevään vuosikokouksen yhteydessä päätoimittaja vaihtui. Lähes vuosikymmenen päätoimittajan tointa hoitanut Kauko Kuismin ei kuitenkaan ole hypännyt täysin sivuun lehdeltä, vaan on edelleen mukana toimituskunnassa. Kaukon kokemus, näkemys ja luodut suhteet ovatkin kultaa arvokkaampia tilanteessa, jossa olen hypännyt mukaan käytännössä pystymetsästä ja siltä pohjalta, että aiemmat kirjoitukseni ovat olleet joko rikosilmoituksia tai sitten toisten kertomuksia.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2016

  IPA Poliisiuutiset 1-2016

  Arvoisa lukija, kirjoitin IPA -lehdessä 2/2008 ensimmäisen pääkirjoitukseni yhdistyksen julkaisuun.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2015

  IPA Poliisiuutiset 3-2015

  Pariisissa tehtyjen terroritekojen sarjan johdosta marraskuista perjantaita 13. päivää on pidettävä ulkomaisen ilmaisunsa mukaisena Mustana Perjantaina (Black Friday). Tavallisiin ihmisiin kohdistetut terroriteot Euroopan sydämessä pakottavat vakavasti pohtimaan terrorismin viimekätistä olemusta: pyrkimystä levittää pelkoa, epätoivoa ja aiheuttaa syvällisiä haavoja ihmismieliin. Terrorin välittöminä kohteina ovat ihmiset, mutta välillisesti terroristit pyrkivät iskemään demokraattisten oikeusvaltioiden ytimeen pakottaen yhteiskuntien tasapainoilemaan sisäisen turvallisuutensa maksimoinnin ja yksilöiden vapauksiin liittyvän arvomaailman välillä.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Suomen osaston vuosikokouksessa päättyi pitkä ja monia merkittäviä hankkeita kattanut ajanjakso yhdistyksen taloushallinnossa. Carola Timper-Karhuviita esitteli yhdistyksen kokoukselle viimeistä kertaa tilit, taseen ja budjetin. Toukokuussa 1974 alkaneen aidon IPA -ihmisen työsaralle on mahtunut tyyntä ja myrskyä, on tullut ruusuja ja ohdakkeita ja yhdistyksen hallinnon vastuuhenkilöt ovat moneen kertaan ennättäneet vaihtua. Olen varma, että yhdistyksen talouden tiukkoina aikoina Carola on viettänyt monta unetonta yötä, moni ikävä sana tai ymmärtämätön kommentti on pahoittanut mielen siinä määrin, että kysymys jatkamisen järkevyydestä on varmuudella useaan kertaan pulpahtanut pintaan.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 3/14 -lehden ilmestymisen jälkeen olemme joutuneet elämään aikaa, jolloin yhteiskuntien vakautta on vakavasti horjutettu. Koettu turvallisuuden tunne, joka pääsääntöisesti yksilöiden tasolla rakentuu sisäisin mekanismein ja johon ulkoa tulevat signaalit joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, on niin ikään joutunut koetukselle.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2014

  IPA Poliisiuutiset 3-2014

  0len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.