IPA Poliisiuutiset 1-2015

IPA Poliisiuutiset 1.2015IPA Poliisiuutiset 3/14 -lehden ilmestymisen jälkeen olemme joutuneet elämään aikaa, jolloin yhteiskuntien vakautta on vakavasti horjutettu. Koettu turvallisuuden tunne, joka pääsääntöisesti yksilöiden tasolla rakentuu sisäisin mekanismein ja johon ulkoa tulevat signaalit joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, on niin ikään joutunut koetukselle.

Maailman muiden myllerrysten ohella terroristisiksi luokitellut teot Euroopan ydinalueilla Ranskassa ja Tanskassa ovat asettaneet paineita paitsi viranomaisten toiminnan organisoinnille myös vaikuttaneet ihmisten käsityksiin ja mielipiteisiin siitä, kykeneekö nykyaikainen yhteiskunta tosiasiassa suojaamaan kaikkia jäseniään tehokkaalla tavalla. Perustusoikeuksien ja demokraattisen yhteiskunnan arvojen loukkaaminen väkivaltaisilla toimilla on omiaan kaventamaan kansalaisten mahdollisuuksia käyttää näitä oikeuksiaan. Tämän lisäksi me ammattikunnan sisällä olemme jälleen joutuneet kohtaamaan sen tosiasian, että näissä eurooppalaisissa väkivaltateoissa kollegoita on menehtynyt tai vakavasti loukkaantunut ollessaan palvelustehtävissään. Hiljaiseksi vetää!

 

IPA -järjestön perustaja Arthur Troop on lausunut: ”Ystävyyttä tarvitaan, muutoin ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.” Vallitsevassa tilanteessa tällaisten ajatusten merkitys tuntuu vain korostuvan, vaikka IPA -toiminnan keskeiset arvot itse kunkin kohdalla saattavat välillä joutua kovalle koetukselle. Kuitenkin on syytä pitää mielessä, että IPA kansainvälisenä järjestönä on maailman suurin poliisijärjestö, jossa 420.000 jäsentä yli sadassa maassa ovat sitoutuneet Ihmisoikeusjulistuksessa mainittujen perusoikeuksien toteuttamiseen. Erottelematta arvoa, sukupuolta, rotua, ihonväriä, kieltä tai uskontoa IPA pyrkii edistämään keskinäistä ymmärrystä ja avunantoa ja mahdollisuuksiensa mukaan edistää myös ihmistenvälistä rauhanomaista rinnakkaiseloa ja pyrkii osaltaan säilyttämään maailmanrauhaa. Vaikeuksienkin keskellä tulevaisuuteen suuntaaminen tällaisten arvojen pohjalta edelleen lienee hyvä vaihtoehto.

Keskusteluja tulevaisuuden linjauksista on käyty myös IPA Suomen osasto ry:n hallinnossa. Yhdistyksen hallituksen niin sanotussa tulevaisuusseminaarissa syksyllä 2014 taustoitettiin ensin hieman toiminnan historiaa, arvioitiin nykytilannetta ja luodattiin kohti tulevaisuutta vähintäänkin viiden, mieluummin kymmenen vuoden aikajänteellä. Muun ohella todettiin, että yhdistystoiminta kaipaa niin sanotusti uutta verta. Niinpä toisaalla tässä lehdessä on ensimmäiset askeleet tähän suuntaan, on ”haku päällä”. Yhdistyksen jäsenistön osaamista ja aktiivisuutta todella kaivataan myös yhdistyksen hallinnon käyttöön.

Yhdistyksen tulevaisuuden linjauksiin liittyen olen toisessa roolissani, yhdistyksen sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana, tuonut yhdessä Majatoimikunnan aktiivien kanssa yhdistyksen hallinnossa esiin käsityksen IPA-Majan ylläpidon elinkaarimallin toteuttamisen tärkeydestä. Riidatonta lienee, että IPA-Maja on koko yhdistyksen jäsenistön kannalta tärkein kohde, joten riittävien resurssien saaminen Majan huoltoon, kunnostukseen ja ylläpitoon on erityisen tärkeää. Voin tällä hetkellä rauhallisin mielin todeta, että IPA-Majaan kohdennettavista resursseista vallitsee yhdistyksen hallinnossa kohtuullinen yksimielisyys. Toivoa sopii, että tällainen tasapaino jatkossa säilyy myös niukkenevien taloudellisten resurssien tilanteessa.

Arvoisat jäsenet ja lehden lukijat, toivotan kaikille hyvää kevättä!

Kauko Kuismin, päätoimittaja

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • IPA Poliisiuutiset 1-2019

  Arvoisat IPA Suomen osaston jäsenet, hyvät IPA Poliisiuutiset lehden lukijat.Kun kymmenen vuotta sitten kirjoitin pääkirjoitusta IPA lehteen 1/2009, oli IPA Suomen osastolla 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen kokous pidettiin Tampereella PolAmk:n tiloissa ja varsinainen juhlavuoden kansainvälinen tilaisuus järjestettiin 4. - 7.6. Turussa. Kuluva vuosi on IPA Suomen osaston 60. toimintavuosi. Tänä vuonna kokoonnumme kevään korvalla vuosikokoukseen Jyväskylään.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Suomen osastossa on vuosien varrella useasti pohdittu teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA?” Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat 2. - 4.11.2018 puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta pohtimaan IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta. Katsetta suunnattiin vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset -lehden kesän 2018 numeron teemaksi on sovittu terrorismin torjunta. Teema on erityisesti Turun puukotusiskun oikeuskäsittelyn ja käräjäoikeuden antaman tuomion johdosta ajankohtainen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että Turun puukotus täytti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Käräjäoikeus 15.6.2018 antamallaan tuomiolla tuomitsi marokkolaisen tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2018

  IPA Poliisiuutiset 1-2018

  Arvoisa lukija, kädessäsi olevan lehden teemaksi on sovittu järjestäytynyt rikollisuus. Lehden teeman mukaisissa ammatillisissa kirjoituksissa käsitellään ympäristörikoksien, rahanpesun ja ihmisen hakkeroinnin kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2017

  IPA Poliisiuutiset 3-2017

  On usein todettu, että kyky hahmottaa nykyisyyttä, vallitsevaa tilannetta, edellyttää ainakin jonkinlaista historian tuntemista. Niinpä teen lyhyen katsauksen IPA Suomen osaston pitkään traditioon, jotta voisin hieman hahmottaa IPA -toiminnan nykyistä tilaa.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2017

  IPA Poliisiuutiset 2-2017

  Tervehdys Teille arvoista IPA Poliisiuutiset -lehden lukijat.Vuoden verran IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden toimittamisesta vastasi ja pääkirjoituksen laati Aapo Hillman. Talvella Aapo kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä syrjään päätoimittajan tehtävästä. Niinpä lehden toimittamisen vastuu palautui taas toistaiseksi minulle. Välitän sekä omani että IPA Suomen osasto ry:n kiitokset Aapolle laadukkaasti toimitetuista lehdistä. Aapo on jatkossa luvannut avustaa lehden toimitusta ainakin tuottamalla valokuva-aineistoa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2017

  IPA Poliisiuutiset 1-2017

  Tänä vuonna IPA-Suomen osasto pitää vuosikokouksensa Tallinnassa yhdessä IPA-Viron kanssa. Järjestelyt ovat edenneet, ja ilmoittautumiskaavakkeet ovat olleet jakelussa jo edellisen lehden yhteydessä sekä netissä niin kotisivuilla kuin Facebookissakin.Tämän vuoden lehden ilmestyminen menee hilkulle vuosikokoukseen ilmoittautumisen määräajan kanssa, ja lehti tuskin ilmestyy ennen ilmoittautumisen määräajan umpeutumista.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2016

  IPA Poliisiuutiset 3-2016

  Lehden ammatillinen teema liittyy ihmisten pettämiseen, ja muutama teemaan liittyvä juttu onkin hankittu lehteen löyhällä aihesidonnaisuudella. Jari Javanaisen kirjoitus Reveton-haittaohjelmasta ei sinänsä edusta perinteistä petosrikollisuutta, mutta ei liene tarkoituksenmukaista lokeroida asioita liian ahtaasti. Reveton-jutussakin löytyy heikko lenkki, ja se on ihminen.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2016

  IPA Poliisiuutiset 2-2016

  Kevään vuosikokouksen yhteydessä päätoimittaja vaihtui. Lähes vuosikymmenen päätoimittajan tointa hoitanut Kauko Kuismin ei kuitenkaan ole hypännyt täysin sivuun lehdeltä, vaan on edelleen mukana toimituskunnassa. Kaukon kokemus, näkemys ja luodut suhteet ovatkin kultaa arvokkaampia tilanteessa, jossa olen hypännyt mukaan käytännössä pystymetsästä ja siltä pohjalta, että aiemmat kirjoitukseni ovat olleet joko rikosilmoituksia tai sitten toisten kertomuksia.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2016

  IPA Poliisiuutiset 1-2016

  Arvoisa lukija, kirjoitin IPA -lehdessä 2/2008 ensimmäisen pääkirjoitukseni yhdistyksen julkaisuun.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2015

  IPA Poliisiuutiset 3-2015

  Pariisissa tehtyjen terroritekojen sarjan johdosta marraskuista perjantaita 13. päivää on pidettävä ulkomaisen ilmaisunsa mukaisena Mustana Perjantaina (Black Friday). Tavallisiin ihmisiin kohdistetut terroriteot Euroopan sydämessä pakottavat vakavasti pohtimaan terrorismin viimekätistä olemusta: pyrkimystä levittää pelkoa, epätoivoa ja aiheuttaa syvällisiä haavoja ihmismieliin. Terrorin välittöminä kohteina ovat ihmiset, mutta välillisesti terroristit pyrkivät iskemään demokraattisten oikeusvaltioiden ytimeen pakottaen yhteiskuntien tasapainoilemaan sisäisen turvallisuutensa maksimoinnin ja yksilöiden vapauksiin liittyvän arvomaailman välillä.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Suomen osaston vuosikokouksessa päättyi pitkä ja monia merkittäviä hankkeita kattanut ajanjakso yhdistyksen taloushallinnossa. Carola Timper-Karhuviita esitteli yhdistyksen kokoukselle viimeistä kertaa tilit, taseen ja budjetin. Toukokuussa 1974 alkaneen aidon IPA -ihmisen työsaralle on mahtunut tyyntä ja myrskyä, on tullut ruusuja ja ohdakkeita ja yhdistyksen hallinnon vastuuhenkilöt ovat moneen kertaan ennättäneet vaihtua. Olen varma, että yhdistyksen talouden tiukkoina aikoina Carola on viettänyt monta unetonta yötä, moni ikävä sana tai ymmärtämätön kommentti on pahoittanut mielen siinä määrin, että kysymys jatkamisen järkevyydestä on varmuudella useaan kertaan pulpahtanut pintaan.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 3/14 -lehden ilmestymisen jälkeen olemme joutuneet elämään aikaa, jolloin yhteiskuntien vakautta on vakavasti horjutettu. Koettu turvallisuuden tunne, joka pääsääntöisesti yksilöiden tasolla rakentuu sisäisin mekanismein ja johon ulkoa tulevat signaalit joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, on niin ikään joutunut koetukselle.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2014

  IPA Poliisiuutiset 3-2014

  0len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.