IPA Poliisiuutiset 2-2018

IPA Poliisiuutiset -lehden kesän 2018 numeron teemaksi on sovittu terrorismin torjunta. Teema on erityisesti Turun puukotusiskun oikeuskäsittelyn ja käräjäoikeuden antaman tuomion johdosta ajankohtainen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että Turun puukotus täytti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Käräjäoikeus 15.6.2018 antamallaan tuomiolla tuomitsi marokkolaisen tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että terrorismilla käsitteenä on varsin pitkä historia. Kuitenkaan terrorin ja terrorismin määritelmät eivät ole millään tavalla selkeitä tai riidattomia. Voi olla, että yhdestä näkökulmasta terroristisella tavalla toimiva on oikealla asialla oleva vapaustaistelija, toisenlaisessa katsannossa tällainen on terroristi.

Sisäministeriön verkkosivujen mukaan terrorismia torjutaan viranomaisten yhteistyöllä. Todetaan, että terrorismilla ei ole olemassa yhtä kansainvälisesti sovittua määritelmää ja että useimmiten terrorismiin liittyy väkivaltaa tai sillä uhkaamista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä levottomuuden ja pelon aiheuttamiseksi. Terrorismintorjunnan painopisteen todetaan olevan ennaltaehkäisevissä toimissa. Tarvitaan laajaa ja kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, myös ns. kolmas sektori mukaan lukien. Terrorismintorjunnan tavoitteena on tunnistaa Suomeen kohdistuvat uhat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja estää niiden toteutuminen.
(Sami Ryhänen: https://intermin.fi/poliisiasiat/terrorismin-torjunta).

Mikko Värrin kirjoituksessa Ei rahaa terrorismille todetaan, että terrorismin rahoittamisen torjunnassa korostetaan kansainvälistä yhteistyötä ja maailmanlaajuista tiukkaa sitoutumista terroristijärjestöjen rahahanojen sulkemiseen. ”No money for terror!”
Ylen dokumenttiprojektissa Ennen rikosta - Miten isoveli arvioi, varoittaa ja pitää silmällä? esitettiin pohdintoja siitä, olisiko mahdollista tunnistaa rikosta ennen kuin se on tehty. Voisiko tehokkailla tietokoneilla ennakoida rikokset keräämällä laajasti eri lähteistä ihmisten käyttämän sähköisen viestinnän tiedot ja niihin valvontakameroiden dataa yhdistämällä piirtää tarkka kuva ihmisten käyttäytymisestä? Voisiko olla niin, että tällaisen tarkan kuvan perusteella terroritekoa suunnittelevat saataisiin kiinni jo ennen teon toteuttamista?
(Dokumenttiprojekti: Ennen rikosta | TV | Areena | yle.fi )

Varsinaiseen IPA-toimintaan liittyen toteaisin, että IPA Poliisiuutiset -lehden kesänumerossa on perinteisesti ollut hallinnollista asiaa. Yhdistyksen kokous pidetään keväällä, joten jäsenlehden kesänumerossa on perusteltua hieman tarkastella yhdistystoiminnan keskeisimpiä asioita. Vaikka kesä on parhaillaan hehkeimmillään, palaamme tässä lehdessä vielä takaisin Lapin talvisille lumille. Kirjoitus IPA-joukkueen osallistumisesta Ylläksen kansallispuiston maisemissa järjestettyyn Winter Warrior -estejuoksukilpailuun antaa toivottavasti virkistävän lisämausteen lehden sisältöön. Voittoisa osallistuminen haastavaan kisaan on kerrassaan upeaa toimintaa nuorilta IPA Uudenmaan ja IPA Arctican edustajilta. Estejuoksukilpailulle ja aiemmin järjestetylle maastopyörämatelulle yhteisenä nimittäjänä on ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin toimintoihin, yhdessä tekemisen ajatus ja IPA-Majan majoitusmahdollisuuksiin turvautuminen. Tällaisella linjalla on hyvä jatkaa.

Toivotan lehden lukijoille ja yhteistyökumppaneille hyvää kesää!

Servo per Amikeco

Kauko Kuismin
päätoimittaja