IPA Poliisiuutiset 2-2017

Tervehdys Teille arvoista IPA Poliisiuutiset -lehden lukijat.
Vuoden verran IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden toimittamisesta vastasi ja pääkirjoituksen laati Aapo Hillman. Talvella Aapo kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä syrjään päätoimittajan tehtävästä. Niinpä lehden toimittamisen vastuu palautui taas toistaiseksi minulle. Välitän sekä omani että IPA Suomen osasto ry:n kiitokset Aapolle laadukkaasti toimitetuista lehdistä. Aapo on jatkossa luvannut avustaa lehden toimitusta ainakin tuottamalla valokuva-aineistoa.

Minä olen edelleen painettavassa muodossa ilmestyvän jäsenlehden vankkumaton kannattaja, vaikka sosiaalinen media ja muut digitaaliset viestinnän muodot välittävät liki reaaliaikaista tietoa ihmisten ja maailman tapahtumista. Valitettavasti sosiaalisen median kautta välittyy myös disinformaatiota, vihapuhetta ja muita vastaavia ilmiöitä. Sosiaalisen median lukutaito näkemykseni mukaan vaatii ponnisteluja, jotta tiedon totuudenmukaisuus ja alkuperä olisivat löydettävissä ja tarkastettavissa. IPA Poliisiuutiset -lehden kirjoittajat vastaavat kirjoitustensa sisällöstä, joten ainakin viestin alkuperä ja juttujen kirjoittajat ovat jäsenlehdessä helposti tunnistettavissa. Myös lehden sisältöä mahdollisesti koskevalle kritiikillekin löytyy helposti osoite. IPA Poliisiuutiset -lehden 2/2017 teemaksi oli valikoitunut huumeet. Aihe on vakava alueellisesti, valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Päihteiden, huumeiden ja dopingaineiden kirjo on laaja ja aineiden käyttäjäkunta on moninainen. Nuorten, jopa lasten huumekokeilut ovat aiempaa enemmän pulpahtaneet pintaan. Huolta asiasta kannetaan monessa kodissa, koulussa ja eri viranomaistahojen suunnalla. Aiempaa myönteisempi suhtautuminen huumeisiin on ilmiönä huolestuttava. Esimerkiksi kikkailu lääkinnälliseen tarkoitukseen tai vain omaan käyttöön kasvatettavalla hampulla taikka hampun THC -pitoisuuksista vääntäminen on valitettavasti tämän ilmiön eräs muoto.

IPA -toiminnassa eletään murroskautta. IPA Suomen osasto tuskailee vähenevän jäsenmäärän ja nuorten jäsenten puuttumisen kanssa. Kansainvälisessä IPA -toiminnassa muun ohella kannetaan aiheellisesti huolta IPA:n perusperiaatteiden jonkinasteisesta horjumisesta ja pohditaan kiihtyvällä vauhdilla vuoden 2019 IPA:n Maailmankongressissa tehtäviä henkilövalintoja. Toisaalla tässä lehdessä on Virossa Rakveressa pidetyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden IPA -kokouksen julkilausuma. Aloitteen julkilausuman laatimiseen on kokouksessa tehnyt IPA Suomen osaston puheenjohtaja Jari Kinnunen. Aloite on ollut erinomainen ja julkilausumassa esille tuotu ajatus paluusta IPA:n perusperiaatteisiin on kannatettava.

Pressan palstalla Jari Kinnunen peräänkuuluttaa ennakkoluulottomuutta IPA -toiminnassa taistelussa ihmisten vapaa-ajasta. Omalta osaltani minä esittäisin myös toiveen jäsenistön ennakkoluulottomuudesta aktiiviseen IPA:n yhdistystoimintaan osallistumisen suhteen.
Toivon, että poikkeuksellisen kolean toukokuun jälkeen tulee leppoisa, lämmin kesä ja kesän jälkeen vielä sellainen Wanhan ajan syksy.

Hyvää kesää!

Kauko Kuismin
päätoimittaja