IPA Poliisiuutiset 1-2016

Arvoisa lukija, kirjoitin IPA -lehdessä 2/2008 ensimmäisen pääkirjoitukseni yhdistyksen julkaisuun.

Otan tähän konkreettisesti historian lehden havinaa ja lainaan tuolloin kirjoittamaani tekstiä: ” Julkaisijan tulee määrätä aikakautiselle julkaisulle vastaava päätoimittaja. Yhdistykselle asetetun juridisen velvoitteen johdosta minä toimin toistaiseksi tässä tehtävässä. Huomatkaa kuitenkin, että jäsenistölle avoin päätoimittajuutta koskeva hakukuulutus julkaistaan toisaalla tässä lehdessä.” Ja vielä toinen sitaatti samaisesta pääkirjoituksestani: ”Minulla ei ole mitään aikomusta muuttaa lehden toimituksellista linjaa, mutta toisaalta työn sanotaan usein olevan tekijänsä näköinen.” Kirjoittaessani nyt tätä pääkirjoitusta huomaan, ettei toisaalla lehdessä julkaistu päätoimittajuutta koskeva hakukuulutus tuolloin johtanut toivottuun tulokseen, eivätkä myöhemmätkään ”head hunting” -yritykset ole vuosiin onnistuneet tavoitteessaan. Erinomaisen hyvin ovat yhdistyksemme jäsenet kyenneet pidättelemään intoaan hakeutua päätoimittajan tehtävään. Voi sentään, olen nyt ollut IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden päätoimittajana ”toistaiseksi” kahdeksan vuotta. Toisen sitaattini osalta totean: peilistä sen eteen astuessani kuvastuu sellainen ilmestys, että joskus säikähdän itsekin. Tämän takia hartain mielin toivoisinkin, etteivät lehden lukijat pitäisi tätä lehteä pelkästään ”tekijänsä näköisenä”!

Sisällöllistä asiaa

Tämän lehden ensimmäiseksi teemaksi valikoitui työhyvinvointi. Jorma Niemi on Itä-Suomen yliopistoon laatimaansa pro gradu -työhön tukeutuen kirjoittanut tähän lehteen mielestäni erinomaisen artikkelin liikunnasta, jota pidetään tärkeänä osana työhyvinvoinnin laajaa kokonaisuutta. Työhyvinvoinnin käsitteen laajuus ja työhyvinvoinnin laaja kokonaisuus ovat todennäköisesti sellaisia ulottuvuuksia, että jokaisella työelämässä olevalla ja olleella on aiheesta omanlainen käsityksensä. Yhdelle tämä saattaa pelkistetysti olla työpahoinvoinnin puuttumista, toiselle työn ja vapaa-ajan välistä harmoniaa ja kolmannelle kenties kumulatiivisen stressin hallintaa. Stressitutkija Marja-Liisa Manka on haastattelussaan (HS 4.1.2016; s. A 28) muistuttanut, ettei työhyvinvointi ole vain keppijumppaa tai akkain hömpötystä, vaan sen avulla voitaisiin saavuttaa miljardien eurojen arvoinen tuottavuusloikka, sillä menetetyn työpanoksen hinnaksi on arvioitu peräti 24 miljardia euroa vuodessa. Kyse tämän teeman osalta näyttää joka tapauksessa olevan merkittävien inhimillisten arvojen ohella isoista taloudellisista asioista!

Lehden toisena teemana on kriisinhallinta. Lehdessä tähän tätä teemaa kannattelevat siviilikriisinhallintaan kytkeytyvät jutun, joista toinen liittyy Afganistanin EUPOL -operaatioon ja toinen YK-vetoiseen UNSOM -missioon Somaliassa. Hauraassa tilassa olevien valtioiden viranomaisten opastaminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteiden juurruttaminen voivat olla niitä pieniä puroja, joiden soisi osaltaan edes hieman auttavan myös tässä nyt valtavat mittasuhteet saaneessa pakolaiskriisissä.
Valittujen teemojen ohella lehdessä on toki myös tietoa tapahtumista, tarinoita tapaamisista ja matkoista.
Tällaiset jutut ovat ilman muuta sellaisia, joille jäsenlehti on oikea julkaisupaikka.

Kiitoksia

Arvoisat lukijat, kaikella on aikansa. Turussa IPA Suomen osaston uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa IPA Poliisiuutiset -lehdelle tullaan valitsemaan seuraava päätoimittaja. Siirryn siis sivummalle - ehkä jonkinlainen avustaja voisi olla siirtymävaiheen roolini.
Kiitän lehden lukijoita ja yhdistyksen jäseniä kuluneista kahdeksasta vuodesta. Kiitän lehteen kirjoittaneita ja kuvia lähettäneitä panoksestanne lehden sisältöön. Erityinen kiitokseni menee IPA Lautionsaaren konttoriin Markku Hotille lehden valokuvapankin ylläpitämisestä.
Olen vakaasti sitä mieltä, että lehden toimituksellinen sisältö olisi kuin kuiva kakkupohja ilman laadukasta taittoa. Taittovaiheessa kakkupohja saa kuorrutuksensa ja vieläpä varsin usein myös kirsikan kakun päälle. Kiitän Prinmix Oy:n Mika Trogenia kuluneista vuosista: Kiitos hyvästä, joustavasta yhteistyöstä ja lehden laadukkaasta taitosta!
Lopuksi rohkenen, tosin varovaisin sanakääntein, kertomaan oman mielipiteeni: Meillä taitaa olla melko laadukas jäsenlehti!

Toivotan kaikille hyvää kevättä!
Kauko Kuismin
päätoimittaja

Pin It

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • IPA Poliisiuutiset 2-2020

  IPA Poliisiuutiset 2-2020

  Poikkeuksellinen tauti vaatii poikkeukselliset lääkkeet. IPA Poliisiuutiset -lehden osalta lääke poikkeusolosuhteisiin suhtautumisessa oli kustantajan ja päätoimittajan yksissä tuumin tekemä päätös aiemmin suunnitellun lehden teeman muuttamisesta COVID 19 -pandemian teemanumeroksi.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2020

  IPA Poliisiuutiset 1-2020

  Karkausvuoden karkauspäivä on ainakin sään osalta suotuisa. Pieni yöpakkanen ennustaa selkeää säätä ja aamuinen auringonpaiste kummasti kohottaa mielialaa. Meillä täällä Pohjois-Savon alueella maisemakin on varsin keväisen oloinen ehkäpä sen johdosta, että lunta on kovin niukasti. Samaan aikaan IPA-Majalla talkooporukka ahertaa pudottaen maahan rakennuksen pinta-alaltaan 557 neliömetrin laajuiselta katolta reilun metrin korkuista lumikerrosta. Niinpä, onneksi pohjoisessa on vielä vanhan ajan talvi!
 • IPA Poliisiuutiset 3-2019

  IPA Poliisiuutiset 3-2019

  IPA Suomen osasto ry:n toimikaudella 2018 yhdistyksen hallinnossa pohdimme teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Hallitus ja toimihenkilöt puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta kokoontuivat miettimään IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta siten, että strategiatyössä katsetta suunnattiin reilun kymmenen vuoden päähän vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2019

  IPA Poliisiuutiset 2-2019

  IPA Suomen osasto ry:n 60-vuotis juhlavuosi lähestyy tätä kirjoitettaessa jo puoliväliään. Yhdistyksen kokousta Jyväskylässä 6.4.2019 vietettiin juhlavuoden merkeissä. IPA:n kalottitapaamisessa huhtikuun lopulla IPA-Majalla Äkäslompolossa jatkoimme juhlavuoden teemaa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2019

  Arvoisat IPA Suomen osaston jäsenet, hyvät IPA Poliisiuutiset lehden lukijat.Kun kymmenen vuotta sitten kirjoitin pääkirjoitusta IPA lehteen 1/2009, oli IPA Suomen osastolla 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen kokous pidettiin Tampereella PolAmk:n tiloissa ja varsinainen juhlavuoden kansainvälinen tilaisuus järjestettiin 4. - 7.6. Turussa. Kuluva vuosi on IPA Suomen osaston 60. toimintavuosi. Tänä vuonna kokoonnumme kevään korvalla vuosikokoukseen Jyväskylään.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Poliisiuutiset 3-2018

  IPA Suomen osastossa on vuosien varrella useasti pohdittu teemaa ”Maailma muuttuu, muuttuuko IPA?” Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat 2. - 4.11.2018 puheenjohtaja Jari Kinnusen aloitteesta pohtimaan IPA Suomen osasto ry:n tulevaisuutta. Katsetta suunnattiin vuoteen 2030 saakka.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset 2-2018

  IPA Poliisiuutiset -lehden kesän 2018 numeron teemaksi on sovittu terrorismin torjunta. Teema on erityisesti Turun puukotusiskun oikeuskäsittelyn ja käräjäoikeuden antaman tuomion johdosta ajankohtainen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että Turun puukotus täytti terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Käräjäoikeus 15.6.2018 antamallaan tuomiolla tuomitsi marokkolaisen tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2018

  IPA Poliisiuutiset 1-2018

  Arvoisa lukija, kädessäsi olevan lehden teemaksi on sovittu järjestäytynyt rikollisuus. Lehden teeman mukaisissa ammatillisissa kirjoituksissa käsitellään ympäristörikoksien, rahanpesun ja ihmisen hakkeroinnin kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2017

  IPA Poliisiuutiset 3-2017

  On usein todettu, että kyky hahmottaa nykyisyyttä, vallitsevaa tilannetta, edellyttää ainakin jonkinlaista historian tuntemista. Niinpä teen lyhyen katsauksen IPA Suomen osaston pitkään traditioon, jotta voisin hieman hahmottaa IPA -toiminnan nykyistä tilaa.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2017

  IPA Poliisiuutiset 2-2017

  Tervehdys Teille arvoista IPA Poliisiuutiset -lehden lukijat.Vuoden verran IPA Suomen osasto ry:n jäsenlehden toimittamisesta vastasi ja pääkirjoituksen laati Aapo Hillman. Talvella Aapo kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä syrjään päätoimittajan tehtävästä. Niinpä lehden toimittamisen vastuu palautui taas toistaiseksi minulle. Välitän sekä omani että IPA Suomen osasto ry:n kiitokset Aapolle laadukkaasti toimitetuista lehdistä. Aapo on jatkossa luvannut avustaa lehden toimitusta ainakin tuottamalla valokuva-aineistoa.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2017

  IPA Poliisiuutiset 1-2017

  Tänä vuonna IPA-Suomen osasto pitää vuosikokouksensa Tallinnassa yhdessä IPA-Viron kanssa. Järjestelyt ovat edenneet, ja ilmoittautumiskaavakkeet ovat olleet jakelussa jo edellisen lehden yhteydessä sekä netissä niin kotisivuilla kuin Facebookissakin.Tämän vuoden lehden ilmestyminen menee hilkulle vuosikokoukseen ilmoittautumisen määräajan kanssa, ja lehti tuskin ilmestyy ennen ilmoittautumisen määräajan umpeutumista.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2016

  IPA Poliisiuutiset 3-2016

  Lehden ammatillinen teema liittyy ihmisten pettämiseen, ja muutama teemaan liittyvä juttu onkin hankittu lehteen löyhällä aihesidonnaisuudella. Jari Javanaisen kirjoitus Reveton-haittaohjelmasta ei sinänsä edusta perinteistä petosrikollisuutta, mutta ei liene tarkoituksenmukaista lokeroida asioita liian ahtaasti. Reveton-jutussakin löytyy heikko lenkki, ja se on ihminen.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2016

  IPA Poliisiuutiset 2-2016

  Kevään vuosikokouksen yhteydessä päätoimittaja vaihtui. Lähes vuosikymmenen päätoimittajan tointa hoitanut Kauko Kuismin ei kuitenkaan ole hypännyt täysin sivuun lehdeltä, vaan on edelleen mukana toimituskunnassa. Kaukon kokemus, näkemys ja luodut suhteet ovatkin kultaa arvokkaampia tilanteessa, jossa olen hypännyt mukaan käytännössä pystymetsästä ja siltä pohjalta, että aiemmat kirjoitukseni ovat olleet joko rikosilmoituksia tai sitten toisten kertomuksia.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2016

  IPA Poliisiuutiset 1-2016

  Arvoisa lukija, kirjoitin IPA -lehdessä 2/2008 ensimmäisen pääkirjoitukseni yhdistyksen julkaisuun.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2015

  IPA Poliisiuutiset 3-2015

  Pariisissa tehtyjen terroritekojen sarjan johdosta marraskuista perjantaita 13. päivää on pidettävä ulkomaisen ilmaisunsa mukaisena Mustana Perjantaina (Black Friday). Tavallisiin ihmisiin kohdistetut terroriteot Euroopan sydämessä pakottavat vakavasti pohtimaan terrorismin viimekätistä olemusta: pyrkimystä levittää pelkoa, epätoivoa ja aiheuttaa syvällisiä haavoja ihmismieliin. Terrorin välittöminä kohteina ovat ihmiset, mutta välillisesti terroristit pyrkivät iskemään demokraattisten oikeusvaltioiden ytimeen pakottaen yhteiskuntien tasapainoilemaan sisäisen turvallisuutensa maksimoinnin ja yksilöiden vapauksiin liittyvän arvomaailman välillä.
 • IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Poliisiuutiset 2-2015

  IPA Suomen osaston vuosikokouksessa päättyi pitkä ja monia merkittäviä hankkeita kattanut ajanjakso yhdistyksen taloushallinnossa. Carola Timper-Karhuviita esitteli yhdistyksen kokoukselle viimeistä kertaa tilit, taseen ja budjetin. Toukokuussa 1974 alkaneen aidon IPA -ihmisen työsaralle on mahtunut tyyntä ja myrskyä, on tullut ruusuja ja ohdakkeita ja yhdistyksen hallinnon vastuuhenkilöt ovat moneen kertaan ennättäneet vaihtua. Olen varma, että yhdistyksen talouden tiukkoina aikoina Carola on viettänyt monta unetonta yötä, moni ikävä sana tai ymmärtämätön kommentti on pahoittanut mielen siinä määrin, että kysymys jatkamisen järkevyydestä on varmuudella useaan kertaan pulpahtanut pintaan.
 • IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 1-2015

  IPA Poliisiuutiset 3/14 -lehden ilmestymisen jälkeen olemme joutuneet elämään aikaa, jolloin yhteiskuntien vakautta on vakavasti horjutettu. Koettu turvallisuuden tunne, joka pääsääntöisesti yksilöiden tasolla rakentuu sisäisin mekanismein ja johon ulkoa tulevat signaalit joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, on niin ikään joutunut koetukselle.
 • IPA Poliisiuutiset 3-2014

  IPA Poliisiuutiset 3-2014

  0len vuonna 2009 IPA -lehdessä yhdistyksen juhlajulkaisuun kirjoittamassani jutussa tuonut esille joitakin pohdintojani teemalla maailma muuttuu, muuttuuko IPA? Palaan tässä kirjoituksessa muutamiin noista viiden vuoden takaisista pohdinnoistani.